Gris eller praktisk gris?

Hvad er din første indskydelse, når du hører spørgsmålet?

Inden du læser videre, så tag en dyb indånding og brug 20 sek. på at tænke efter.

Uanset om tankerne falder på foder, økonomi eller noget helt tredje, giver det god mening.

Et nyt år venter med nye udfordringer og tiltag, som så ofte før.

Derfor bør man, som ejer eller driftsleder, inddrage teamet omkring sig til et lille møde, hvor forventningsafstemningerne til hinanden diskuteres i et åbent forum.

Kom gerne med indspark og ideer til dine medarbejdere og spørg ligeledes ind til deres.

Lav i fællesskab mål, normer og værdisæt, der jævnligt og nemt kan følges op på.

Husk at bruge data fra nuværende arbejdsopgaver og rutiner, inden nye tiltag påbegyndes.

Kombiner altid nye tiltag med opfølgning.

Sørg for at generelle informationer og planer er tilgængelig for alle i teamet, gerne via virksomhedens database.

Medarbejdere er vidt forskellige og udfordres derfor sådan.

Det er altafgørende med plads til eftertænksomhed.

Hverdagen må ikke drukne i fysisk arbejde.

Lad teamet deltage i relevante kurser / erfa-møder.

Inspiration og viden bør deles på fælles medarbejdermøde.

Skærpelse af opmærksomheden hos medarbejdere kan i enkelte situationer være påkrævet.

Der skal findes alternative redskaber i værktøjskassen og tænkes ud af boksen.

Teamet må gerne tænke ” hvor kom den lige fra ”, mens de aldrig må stå med følelsen af ikke at vide, hvor de skal hen.

Husk kæden er aldrig stærkere end det svageste led.

Gris eller praktisk gris?

Spørgsmålet er ikke så vigtigt. Vigtigheden består i jeres tanker of formidlingen af disse.

Nutrimin ønsker nuværende og kommende samarbejdspartnere en god jul samt et godt nytår!

Søren Thomsen
Salgskonsulent, svin