Omtanke med majs

For tiden kommer der store mængder majs til Danmark, og det fortsætter sandsynligvis frem til næste høst.

Der er flere ting, der skal tages højde for, når der tilsættes majs. F.eks. er fiberandelen lav, men det kan ekstra byg eller roepiller ved høj dosering afhjælpe.

Der er meget energi og god smag i majs, og den bliver derfor ofte brugt i klimastalden og i farestalden til søerne.

Tidligere har problemer med toksiner i majsen været et problem, og i år har flere  forebyggende valgt at tilsætte toksinbinder. Dog skal det tilføjes at vi i år ikke har set analyser med høje toxin værdier.

Det danske korn har i år et forholdsvis højt proteinindhold. Specielt sammenlignet med majs. Det skal dertil siges, at majsen varierer meget i protein. Vi ser det i spændet 6,5% til 8,5%. Det giver store udslag i den mængde soja/ sojaproteinkoncentrat, der skal tilsættes blandingen. Det varierende proteinindhold bør således afspejle sig i prisen på majsen.

Hvis der tilsættes en høj andel majs og derved også mere soja/sojaproteinkoncentrat, vil den ændrede aminosyresammensætning ofte give en anden sammensætning af mineralen.

Kontakt din mineralleverandør, hvis du har planer om indkøb af majs.

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin