Har du toksiner i grisefodret?

Som griseavler er det vigtigt at være opmærksom på tegn på toksinforgiftning i din besætning.

Hvis du har mistanke om toksiner i kornet, så få taget en prøve af dit korn. Viser mistanken at holde stik skal der tilsættes toxinbinder. Vi ser en del toksinanalyser i denne tid, og årets våde høst har nogen steder givet gode forhold for svampevækst i kornet. Problemerne med toksiner opstår også på lageret. Typen af Toksin som findes i kornet, kan være med til at afgøre hvor stor problemet er. Samtidig kan en prøve hjælpe med til at udlede de rigtige forholdsregler, der skal træffes for at afhjælpe den nuværende situation nu og på længere sigt.

Ting du skal være opmærksom på blandt dine svin er sløve og vaklende grise og i nogle tilfælde øget dødelighed i besætningen. Også ting som øget vandoptag, urinering, løs mave, manglende tilvækst og ringe foderoptagelse og nedsat immunforsvar er gode indikatorer på toksinforgiftning.

Til afhjælpning af problemet anvender vi typisk Mycosorb A+ og MT X toksinbinder som begge er gode produkter. Produkterne er lagervarer, vi hurtigt kan få frem til dig.

Har du nogle af ovennævnte symptomer, er du velkommen til at kontakte griseteamet hos Nutrimin. Vi kigger gerne forbi for at undersøge, og lokaliserer de symptomer, du døjer med i din besætning.

Herunder finder du en oversigt taget fra Info-Svin, Landsudvalget for Svin, 1999. Oversigten gennemgår nogle af de toksiner vi ser, og forklarer symptomer du skal være opmærksom på.

Toksin Maks indhold i fuldfoder ppm (mg/kg) Konstateret i Giftvirkning
Ochratoksin < 0,1 ppm* Byg, havre, hvede rug, majs, bønner, jordnødder Mugnefrose (lyse nyrer), øget vandoptagelse og urinering, nedsat tilvækst og foderoptagelse, nyre- og leverskader, nedsat immunitet, evt. Død.

Aflatoksin B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0,01 ppm a **

< 0,01 ppm b **

< 0,01 ppm c **

 

Nedsat tilvækst, øget foderforbrug, fedtlever, ødelagte leverceller, ondartede svulster, nedsat immunitet.

Forderværgning, opkastning, nedsat tilvækst, diarré.

Zearalenon < 0,1-,025 ppm * Byg, hvede, rug, havre, majs, sorghum

Polte/Ungdyr:Hyperøstrogenisme (hævede kønslæber og mælkekirtler)

Søer: Manglende brunst og drægtighed, tidlig fosterdød, svagtfødte grise, abort.

Nyfødte smågrise:Hævede og røde kønslæber

Vomitoksin

 

 

< 1ppm a *

< 2ppm b *

Majs, hvede, byg, havre, rug, hø, halm

Foderværgning, opkastning, nedsat tilvækst, diarré.

Foderværgning, opkastning, mave- og tarmblødning, mund- og hudlæsioner, nedsat tiilvækst, diarré, nedat immunitet, abort

T-2 toksin

DAS

< 8-10 ppm *

< 1 ppm *

Majs, hvede, byg, havre, rug, hø, halm Foderværgning, opkastning, mave- og tarmblødning, mund- og hudlæsioner, nedsat tiilvækst, diarré, nedat immunitet, abort

*  Skal opfattes som vejledende grænser ved opfodring af eget korn. Foderstoflovens paragraf 9 (Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 19 af 13. Januar 1992) gælder ved handel med foder, som har indhold af skadelige stoffer.

**  Er beskrevet i “Bekendtgørelse om foderstoffer”, bilag 5. Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 19 af 13. Januar 1992.

Jørgen Jagd
Salgskonsulent, svin