Nyt fra svinekongressen – Ny norm for diegivende søer

Hent læsevenlig udgave af artiklen her

Normen for de diegivende søer har de seneste år fået nogle pæne justeringer, og igen i år tilpasses normen efter nye forsøg foretaget i seges.

Historik

  • I 2015 fik normen en kraftig opjustering på råprotein fra 110 gr. st.f. råprotein pr Fe og 6,6 gr st. f. lysin pr FE til 125 gr. st.f. Råprotein og 7,7 gr. st.f. Lysin pr. FE. Baggrunden for normændringen var forsøg der viste højere kuldtilvækst og lavere vægttab ved søerne i diegivningsperioden, samlet en gevinst på 100 kr. pr. so.
  • I 2016 fastholdes normen fra 2015, men der laves en anbefaling på 120 gr. St.F. råprotein pr. fe. og Valin normen på 5,85 gr. st.f. pr. FE reduceres til 5,4 så der i praksis ikke skal tilsættes ekstra Valin i blandingerne. Anbefalingen laves på baggrund af forsøg der ikke viser signifikant forskel i kuldtilvækst, så man forventede at besparelsen på 3,10 kr. pr. 100 FE som vist i nedenstående skema, kunne foretages uden tab i effektivitet.
  • i 2017 Nedjusteres normen for råprotein til 118 Gr. st.f. pr. fe, aminosyreniveau fastholdes. Nye forsøg på bla. kuldtilvækst og søernes vægttab viser at niveauet skal fastlægges her, hvilket samtidig betyder at uhensigtsmæssigt “overindhold” af aminosyrer, som soen skal forbrænde, kan reduceres.

Nedenstående skema viser normernes økonomiske konsekvens på blandingerne i perioden. med den anvendte råvaresammensætning.

Økonomi Med Frit Valin

Kilde: Seges

I forsøget der danner baggrund for de nye justeringer af normsættet er der undersøgt proteinniveau i et spænd fra 88-139 gr. st. F. råprotein pr. fe og det viser Bla.:

  • Knækpunkt på 115 gr.st. f. råprotein for daglig kuldtilvækst
  • Knækpunkt på 115 gr.st. f. råprotein for fravænningsvægt pr. gris
  • Knækpunkt på 94 gr. st. f. råprotein for søernes vægttab, optimum på 118 gr. st. f. råprotein
  • Råprotein niveau i diegivningsfoderet viser ingen effekt/påvirkning af efterfølgende kuldresultater.
  • Råproteinniveau i diegivningsblandingen viser ikke signifikant forskel i antal flokbehandlinger for diarrre.

Samlet set har forsøget givet anledning til en justering af normen og Seges anbefaler at den indarbejdes i blandingerne, da der er en økonomisk gevinst ved det.

Hos Nutrimin vil vi som udgangspunkt følge normsættet, men vi vurderer samtidig at sikkerhedsmargenen for nogle af de essentielle aminosyrerne er blevet så lille, at blandingerne i praksis vil blive optimeret efter anbefalingen fra 2016, så variationen i komponenter ikke giver anledning til underforsyning.