Har vi foderstrategisk ”foden på speederen” i din produktion?

Hos Nutrimin er vi ambitiøse på vores kunders vegne. Vi sigter højt, når vi optimerer, specielt i en periode som denne, hvor bytteforholdet mellem flæsk og foder er fornuftigt. Er produktionsniveauet hos vores slagtesvineproducenter f.eks. 1000 gram daglig tilvækst og 2,65 FEsv pr. kg. tilvækst, så sigter vi gerne en anelse højere efter 1050 gram daglig tilvækst og under 2,6 FEsv pr. kg. tilvækst. Vi ”holder foden på speederen”.

På dette års ”Fagligt Nyt” (SEGES, Svineproduktion) præsenterede chefkonsulent, Finn Udesen, prognoserne for dansk svineproduktion 2020. Konklusionen på Udesens indlæg lød:

  • Vi kan forvente en høj notering i hele 2020
  • Vi får mest sandsynlig foderpriser på normalt niveau
  • Et bytteforhold på over 7 (flæsk/foder) betyder, at ”speederen skal i bund”. Vi skal sigte efter høj tilvækst, høj slagtevægt og lav dødelighed
  • Samtidig skal vi sørge for, at foderet matcher produktiviteten. Vi skal holde kødprocent og foderudnyttelse i top.

(Læs mere her)

For smågrisenes vedkommende betyder det nuværende bytteforhold ligeledes, at vi med fordel kan ”holde foden på speederen”. Tager vi udgangspunkt i grundlaget for den beregnede notering, ser regnestykket for smågriseproducenten således ud:

  • Minus 0,1 FEsv/kg. tilvækst = 3 FEsv/gris eller cirka 5-6 kr. pr. gris i øget indtjening
  • Minus 1 procent døde/kasserede = 3 – 4 kr./gris i øget indtjening
  • Fra 450 gram daglig tilvækst til 500 gram daglig tilvækst = ca. 15 kr. pr. gris i øget indtjening

Lad os sammen sammenholde dine aktuelle produktionsresultater med dine nuværende blanderecepter, og lad os drøfte, om der skulle være mulighed for at trimme yderligere.

Har vi foderstrategisk ”foden på speederen” i din produktion? Er dine blandinger optimeret efter det nuværende gunstige bytteforhold mellem flæsk og foder?

Lad os tage en snak. Slå på tråden til Nutrimin! 🙂

Anders Hedegaard
Faglig chef