Her og nu fra stald og foderlade

Ikke 2 fodersæsoner er ens. De positive erfaringer og de udfordringer, som vi møder, svinger fra besætning til besætning og fra fodersæson til fodersæson. Men nogen går igen.

Denne fodringssæson støder Nutrimin på følgende:

  1. Årets korn er noget anderledes end tidligere års korn. Det afviger både på tørstof-, protein- og fosforindhold. Det betyder, at viden om næringsstofindhold (kornanalyser m. fosfortal) i kornandelen er en afgørende faktor for korrekt fodring.
  1. Er aktuelle optimeringer tilpasset det, der sker i foderladen? Er der f.eks. optimeret majs ind i blandinger som ekstra råvare? Hvis ja, så skal de optimeres ud igen, når majsen ikke længere er aktuel.
  1. Er kornet formalet efter VSP retningslinjer? Årets korn er noget mere tørt end vanligt, hvilket giver en noget anderledes sigteprofil end vanligt. Regelmæssige sigteprøver er med til at sikre overblikket ift. formalingsgrad.
  1. Er smågrisene klar til klimastalden, når de fravænnes? Vejer de det, de skal ved fravænning, og har de lært at spise det foder, de skal leve af, når de forlader patten?
  1. Vi ser blege grise rundt omkring. Lider smågrisene af jernmangel? Så bed din dyrlæge om at medbringe Hæmoglobin-prøveapparatet ved næste besætningsbesøg. Husk at tage prøve af grise ved både 14 og 21 dages grise og en uge efter fravænning – det giver overblik.

Vi møder også andre udfordringer. Men de ovennævnte er mest fremherskende denne sæson. Det er udfordringer, som kan håndteres med godt management og en fornuftig foderstrategi.

Vi deler gerne ud af det vi oplever. Ring og få en snak. 🙂

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk