Foderteknik til slagtesvin

”Der skal fodres korrekt og som planlagt, og det må ikke være teknikken, der står i vejen for det.”

Det har svinerådgiver Jakob Nielsen fra VKST fuldstændig ret i. Når du fodrer dine slagtesvin, er det vigtigt at have fokus på teknikken, hvilket bl.a. omfatter recirkulering, pumpehastighed og fodringstidspunkt. Samtidigt skal råvaredata på optimerede recepter stemme med de indtastede råvaredata i fodercomputeren. Det hele skal spille.

Fejlindtastninger kan give manglende recirkulering. Forkerte indtastninger i fodercomputeren øger således risikoen for et uhomogent foder. Det vil sige, at der på nogle ventiler udfodres frisk foder, mens der på andre ventiler udfodres gammelt foder. Dette kan medføre underforsyning af aminosyrer på de ventiler, hvor foderet er for gammelt. For at undgå dette er der 3 punkter, du kan tjekke:

  1. Opblanding ude i tanken
  2. 2 x recirkulering af alle de omløb, der skal fodres
  3. 1 x recirkulering af hvert omløb lige inden fodring

Du kan med fordel benytte frugtfarve, når du tjekker recirkulering, så du kan se, om det farvede foder kommer tilbage i tanken.

Pumpehastigheden er ligeledes vigtig i forbindelse med fodring!

Der ses af og til slidte eller for små pumper rundt omkring, hvilket gør det nødvendigt at tilsætte mere vand i foderblandingen for at pumpe foderet. Dette resulterer i at blandingen bliver tyndere, hvor dyrene i mange tilfælde ikke vil kunne optage den optimale mængde foder.

Foderet skal kunne løbe hurtigt til enden af krybben, så der ikke mangler ædepladser. Ifølge Jakob Nielsen ser vi derfor helst, at der er minimum 0,3 Fesv pr. kg i vådfoder og gerne 0,33 Fesv pr. kg fra 25-55 kg.  Fra 55 kg ser vi gerne 0,27 Fesv pr. kg ved restriktiv fodring, hvilket resulterer i lidt tyndere foder. På den måde øges kødprocenten fremfor fedtprocenten, da grisen udnytter de næringsstoffer, der er til rådighed på bedste vis.

Bruger du en enhedsblanding anbefaler Jakob Nielsen 0,3 Fesv pr. kg i hele vækstperioden.

Opblandingen og fodringstidspunkt er alfa omega i forhold til optagelse af næringsstoffer.

Når du opblander så tæt på udfodringen som muligt, mindsker du tabet af syntetiske aminosyrer. Efter blot to timer er bl.a. en stor del syntetisk lysin forsvundet i foderet. Dermed vil grisen mangle byggesten, hvilket kan have en negativ konsekvens for grisens effektivitet. Derfor skal opblandingen ske så tæt på udfodringen som muligt. Mineraler kan med fordel iblandes til sidst for at minimere tabet af næringsstoffer.

Har du spørgsmål eller lyst til en snak er du velkommen til at kontakte os. 🙂

Kilde: Artikel: ”Sådan undgår du tre typiske teknikfejl i vådfoder til slagtesvin”

(Landbrugsavisen, 2019)

Cecilie Willumsen Boel 
Praktikant