Stil krav til os

Den daglige tildeling af mineraler ligger typisk så lavt som 1% af den daglige foderration (25 kilo tørstof). Kvaliteten af denne ene procent fylder samtidigt rigtig meget for koens ydeevne og sundhed. Kvaliteten af dine mineralblandinger får således afgørende betydning for din bundlinje. Større betydning end prisen.

Mælkeydelsen er steget meget de senere år. Dermed også kravet til de mineralblandinger, vi tildeler vores køer. Bliver mineralsammensætning med fokus på råvarevalg, næringsstofnormer og koens fysiologi sat i højsædet, opnår vi bedre og mere stabile resultater.

Koncentration har også en betydning. Hvorfor give 500 gram dagligt, hvis du kan nøjes med 250 gram? Lad os også optimere på tildelingen. En optimeret koncentreret tilførsel af mineraler i overensstemmelse med køernes behov er i overensstemmelse med globale miljømæssige forventninger. Vi reducerer i tildelte mineralmængder parallelt med at vi maksimerer på sundhed og ydelse. Og vi støtter koen i perioder med stress.

Køb dine mineraler hos Nutrimin og kom på forkant med såvel dine køers behov som de miljømæssige krav. Ring og få en ærlig snak med kvægteamet hos Nutrimin. 

Fluer

Foråret er begyndt, så allerede nu er det vigtigt med forebyggelse mod fluer. Speciel i kalvestalden er det vigtigt at holde fluerne væk. Fluer er en stress faktor. Fluer er smittebærere.

Erik Løvfeldt Jørgensen
Salgskonsulent, kvæg