Hørt på zinkfri seminar i Brædstrup

Noter fra en god dag tæt på bagkanten.

Fem førende danske og udenlandske fagfolk delte deres erfaring og viden om fravænning med en solid flok af erfarne smågriseproducenter. Vi håbede på at få præsenteret tryllestøvet, som ville kunne erstatte den medicinske zink. Dette magiske pulver findes desværre ikke. Udfasningen af den medicinske zink bliver derimod et seriøst rugbrødssamarbejde på alle fronter og mellem alle os, der har med grise at gøre.  

 Fodring i farestalden:

 • Råmælk, råmælk, råmælk
 • Så lang en diegivningstid som muligt (sikker holdstyring øger diedage)
 • Smågrisefodring lidt, men tit (husk foderoptagelsen stiger væsentligt fra dag 21)
 • Vådfoder/opblødt smågrisefoder er en fordel (større ædelyst og højere fravænningsvægt)

Forberedelse af klimastalden:

 • Omhyggelig rengøring med sæbe, desinfektion, opvarmning /udtørring (helt afgørende)
 • Minimum 27 grader på gulvet ved indsættelse, hvor det er koldest (helt afgørende)

 Kuldvis fravænning:

 • Sygdomstrykket og immuniteten er forskellig blandt søer. Hvis smågrise med lavere immunitet eller med specifikke bakterieinfektioner flyttes til andet kuld, bliver disse meget sandsynlig også inficerede (mindre sammenblanding giver sundere grise)

 Fodring de første dage i klimasektioner:

 • Det er helt afgørende, at grisene æder hurtigt efter indsættelse (tidlig foderoptagelse forebygger løse maver)
 • Erfaringsvist vil op mod 30% af grisene IKKE have ædt det første døgn. Tips til at flere grise spiser tidligere:
  • Vådfoder i langtrug flere gange dagligt
  • Tynd elektrolytvand i foderautomaten flere gange dagligt
  • Aktivering af grisene med tørfoder på gulv 3-4 gange om dagen

Skåneblandinger:

 • Der er en generel enighed om, at råprotein skal være lavere, end vi er vant til
 • Niveauet, som der snakkes om, er 125 til 135 gr/FEsv (jo lavere niveau, des vigtigere er valget af råvarer)
 • Groft foder giver bedre mavesundhed. Vi mangler viden om grisenes behov for fibre (hvilke og hvor mange)

 Aminosyre profiler:

 • Der er IKKE 100% enighed om, hvordan den optimale aminosyreprofil skal se ud
 • Ved et lavt råproteinniveau vil der være underliggende aminosyrer, som kommer i underskud

 Drikkevand:

 • Mængder og kvalitet er helt afgørende (det billigste og vigtigste fodermiddel vi har)
 • Syretilsætning på drikkevand er helt afgørende (en syre der øger drikkelysten)

Viden er helt afgørende:

 • Overblik over besætningens sygdomsudfordringer er helt afgørende: f.eks. hvilken Colistamme, antibiotika resistens, ødemsyre, PVC2, influenza, PRRS, Lawsonia, pilosicoli osv. osv.
 • Gennemløbsvægte kan løbende vise om tiltag/ændringer lykkes. Mål og vej og lær af det.

Udfasningen af den medicinske zink vil hos langt de fleste give behov for justeringer. Der er ikke umiddelbart snuptagsløsninger, som virker over en bred kam. Men hos deltagerne var der fortrøstning og tro på, at det nok skal lykkes. Måske endda med et positivt udkomme.

Præsentationerne kan ses her:

Safe / Care produkter – Nutrimin A/S

Sammenligning af koncentratblandingerDe forskellige koncentratblandinger
Thomas
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin