Høst og nye normer

Nu er høsten i gang, og der kommer frisk korn ind på lager. Alle har styr på antioxidant/Evit, så der ikke kommer nogen overraskelser, hvis det nye korn bliver brugt, inden det er lagerfast. Og så skal vi så småt i gang med at analysere og optimere til en ny fodersæson. Vi glæder os.

Nyt korn – hold øje med grisene

Hvis det nye korn skal bruges med det samme, er det rettidig omhu at få taget en hurtig analyse med vand og protein af nogle foreløbige kornprøver (f.eks. en håndfuld pr læs). Adskiller det sig væsentlig fra sidste år, så hold øje med grisene og giv os et kald. Så hjælper vi med midlertidigt optimerede blanderecepter, så de passer til de aktuelle mineraler på lager.

De nødvendige solide næringsstofværdier på vores nye kornpartier

Når høsten er ovre, og siloen er færdigblandet/planlageret fyldt/gastæt silo er lukket, udtages og sendes de omhyggeligt udtagne repræsentative prøver ind til fuld kemisk analyse (inklusive calcium og fosfor). Helst flere prøver af hvert kornparti som vi så sammenholder med landsanalyser. Dette er vigtigt for at eliminere analyseusikkerheder og usikkerhed ved prøveudtagning. Solide næringsstofanalyser på vores nye kornpartier er helt afgørende for et optimalt sammensat foder.

Nye normer, muligheder og udfordringer

SEGES Svineproduktion har denne sommer offentliggjort nye normer til såvel smågrise som slagtesvin. Med de nye normer er smågrisene også inddelt i forskellige niveauer alt afhængig af fodereffektivitet. En god fodereffektivitet nødvendiggør et mere koncentreret foder (flere aminosyrer og højere fordøjeligt råprotein pr foderenhed). Hos slagtesvinene signalerer de tilpassede normer ønsket om et lidt lavere råproteinniveau. Samlet set er det vigtigt, at vi får diskuteret de muligheder og udfordringer, der kommer med ny fodersæson og nye normer.

Undertegnede er altid klar til en fodersnak. Også når du sidder på nakken af din mejetærsker en sen aftentime. Du slår bare på tråden. Vi glæder os.

God høst!

Thomas
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin