Vombeskyttet ureaprodukt

Anders Bisgaard Møller, faglig chef på kvæg hos Nutrimin, har travlt for tiden med mange staldmøder. Der er stor interesse for RumiPro Urea®, som er et produkt til optimering af foderrationer med et lavt indhold af råprotein og en god hjælp til den fremtidige NON GMO-fodring af malkekøer.

RumiPro Urea® er et vombeskyttet ureaprodukt, som frigøres langsomt i takt med, at mikroorganismerne kan udnytte NH3 forbindelserne i vommen. Almindelig foderurea omdannes meget hurtigt til NH3 i vommen med risiko for tab, før mikroorganismerne kan udnytte ammoniakken. Den store interesse skyldes flere faktorer, så som høje priser på mange proteinkilder samt behov for forbedret proteineffektivitet og reduktion af N-overskud på bedriftsniveau. Nye forbrugerkrav, som f.eks. NON GMO-produktion, skærper også interessen.

I foderrationer baseret på majsensilage vil det kræve store mængder rapsskrå for at erstatte sojaskrå, når proteinforsyningen samtidig skal sikres. I den situation vil RumiPro Urea® være ideel, da det tilfører koncentreret NPN-protein uden at fylde i rationen. Brugen af en ”slow release urea” med en præcis frigivelse af urea i foderet er en rigtig god mulighed for at optimere fordøjelsen uden risiko for køerne, da urea er en naturlig brik i drøvtyggernes fordøjelse.

Ring til Anders, mobil 41750573, hvis du/I også har interesse i at høre om RumiPro Urea®.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg