Husk at optimere mineralforsyningen til dine malkekøer

Normer til højtydende malkekøer bliver med mellemrum debatteret. Mineralblandingen skal afstemmes i forhold til foderplanen og ikke mindst i forhold til det faktiske indhold i det grovfoder, der produceres på bedriften.

Mineralbehovet på bedriften er en kombination af både ydelsesmål, produktionsrammer, management og fodersammensætning.

Der kan afstemmes med en standard typeblanding samt kridt og salt, eller med en skræddersyet gårdblanding.

Det er dog ikke altid muligt at afstemme med en typemineral alene. Der kan være risiko for mangel eller overforsyning med skade for både økonomien og køerne på længere sigt.

Mineralerne skal stemme. Der skal sikres et minimum af næringsstoffer, men samtidig skal der også tages højde for de vekselvirkninger, der er mellem mineralerne. Et mineral kan forhindre optagelse af et andet mineral. F.eks. kan kalium forhindre optagelsen af magnesium, hvilket kan medføre græsforgiftning bare for at nævne den mest kendte problemstilling.

Mineralanalyse

Når der skiftes til en ny stak ensilage, kan der være store forskelle/udsving i indholdet af mineraler. For at optimere mineraltildelingen, anbefaler Nutrimin at få taget en mineralanalyse af de største grovfoderpartier, der skal bruges frem til ny høst. Det er nemt at udtage sådan en prøve, og omkostningen kan hurtigt tjenes hjem på en velafstemt mineralforsyning. Ud fra din DMS vil der så kunne beregnes en gårdmineral til den aktuelle foderplan i din besætning.

TMR-analyse

Alternativt kan der udtages en prøve, inkl. mineralanalyse af TMR fuldfodermix, der så efterfølgende kan bruges til at afstemme en gårdmineral. Ved denne metode skal man blot huske de mineraler, der tilføjes via kraftfoderet i malkestalden eller ved malkerobotten.

IntelliBond® m.fl.

Ud over at overveje sammensætningen af makro- og mikromineralerne, bør det overvejes, om der skal tilsættes andre råvarer i mineralblandingen for at fremme køernes udnyttelse af grovfoderet og derved forbedre bundlinjen.

Det kunne f.eks. være vitaminer, IntelliBond® mikromineraler, levende gær, natriumbikarbonat, urea, beskyttet fedt m.fl.

Mulighederne er mange, så kontakt gerne kvægteamet hos Nutrimin

Vi vil hjælpe dig med beregning af mineralforsyningen til dine køer.

Udgivet d. 28. oktober 2022 af

Martin
Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg