Individuel tildeling af mineraler til nykælvere

Forbedret fodereffektivitet bliver et nøgleord, når der i fremtiden bliver øget fokus på at reducere malkekøernes påvirkning af klima og CO2 udledning. Effektivitet bliver et supplement til de produkter, der i dag testes for at påvirke næringsstofomsætningen i vommen og dermed sænke malkekoens udledning af metan.

Der findes produkter, som kan styrke den nykælvede og højtydende ko og dermed effektiviteten. Det er produkter, som bedst kan skabe bundlinje på bedriften, hvis disse kan tildeles specifikt til køer, hvor der er et øget behov.

Goldperioden

Figur 1: Laktationsfaser

Fodring i goldperioden er grundlaget for at sikre, at koen er forberedt til kælvning og den første del af laktationen. Fasefodring FarOff/CloseUp er en hyppig anvendt metode i dag. Solid vitamin- og spormineralforsyning styrker immunforsvaret, og forsuring sikrer overgangen til laktation i en god energibalance.

Nykælverholdet

Holdopdeling i større besætninger skaber mulighed for at indrette fodringen efter behov og stadie i laktationen (se figur 1). Efter kælvning er den nykælvede ko ikke i stand til at optage tilstrækkeligt foder, hvorfor der mobilises kropsfedt. Dvs. der i denne periode er fokus på omsætningen af fedt, hvilket betyder, at leveren bliver belastet. Dertil en stærk vitaminforsyning for at styrke immunforsvaret. I perioden efter mobiliseringen er den højtydende ko mere robust og har dermed ikke samme behov for produkter til støtte for næringsstofomsætning og immunforsvar.

Holdopdeling og individuel tildeling

I større besætninger kan holdopdelingen skabe muligheder, og i mindre besætninger kan der peges på løsninger gennem en individuel tildeling. Det er en metode, hvor den nykælvede ko kan søge en velsmagende mineralblanding i Pitstop Plus, og hvor der gives adgang gennem chippen i øremærket (se figur 2). Pitstop Plus er en lille automat, hvor der kan gives adgang f.eks. til de køer, som er indenfor de første 100 dage efter kælvning.

Figur 2: Pitstop model med app til telefon

Løsninger fra Nutrimin

Nutrimin arbejder på at finde de solide løsninger, som kan styrke koen i den kritiske fase. Når der f. eks. er tale om løsninger som tildeles gennem Pitstop Plus, skal der også iblandes velsmagende bærestoffer, som gør, at koen søger automaten.
Der kan nævnes en række produkter, som med fordel kan tildeles individuelt i start-laktation:

  • Cholin Klorid – stimulerer leveren
  • Levende gær – styrker vommiljø og forbedrer fiberomsætningen
  • Vitaminer – styrker immunforsvaret
  • Mineraler med høj optagelighed – IntelliBond hydroxyd-bundet Zn, Mn, Cu og koralalgekalk
  • Præbiotika – Lactibute, calcium glukonat som forbedrer smørsyreforgæring i tyktarmen

Nutrimin arbejder med forskellige løsninger, som henvender sig til store besætninger, hvor der er gruppeopdeling og fodres differentieret. Tildeling ved brug af Pitstop Plus er et spændende alternativ til store besætninger uden gruppeopdeling, og til mindre besætninger som ikke kan fodre individuelt.

Ring til Nutrimins kvægteam og forhør nærmere om mulighederne på din bedrift.

Udgivet d. 09. februar 2023 af

Anders Bisgaard Møller
Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg