Kickstarten i klimastalden begynder i farestalden

I Klimastalden, hvor ringe fodereffektivitet koster knapper, kan der ofte, med små justeringer, spares mange penge på foderet. Men det starter i farestalden.

Frisk og velsmagende foder mange gange dagligt

Pattegrisene i farestalden er nøglen til den succesfulde fravænning. Dette både med og uden brug af medicinsk zink. Med udsigten til at alle skal kunne fravænne uden brug af medicinsk zink fra sommeren 2022, skal vi snart i gang med at øve os på dette. Uanset hvad så skal vi have fokus på foderoptagelse inden fravænning. Dette må og skal prioriteres højt. En høj foderoptagelse blandt vores pattegrise afhænger af kvaliteten og smagen af startfoderet. Men ikke mindst af, hvor mange gange dagligt grisene ”vækkes” med lidt frisk velsmagende foder. Vejen frem hedder således: ”frisk velsmagende foder mange gange dagligt”.

Giv den gas med hyppigheden af fodringer og bliv overrasket

Jo mere tørfoder vi får pattegrisene hos soen til at æde, des nemmere fravænning. Hvor meget foder bruges der så reelt pr produceret gris i farestalden? Svaret kendes som oftest IKKE, når vi spørger. Og mange bliver faktisk ganske overraskede, når de finder ud af, hvor lavt foderoptaget pr gris reelt er. Opfordringen skal lyde: Gør status på nuværende forbrug og få det til at stige (uden at det glider ned under risten). Giv den gas med hyppigheden af fodringer og se foderoptaget stige.

Giv den gas med hyppigheden af fodringer allerede den første uge efter fravænning

Succesen ved opstart af klimagrise handler i høj grad om, hvorvidt de ny-fravænnede grise har appetitten til det foder, de får tilbudt. Dette er lige så vigtigt som en høj fravænningsvægt, eller at grisene ”hænger i ved patten” og får meget mælk hos soen inden fravænning. Fremgangsmåden med foderet i klimastalden er helt den samme som hos pattegrisene i farestalden. Giv den gas med hyppigheden af fodringer den første uge efter fravænning og bliv overrasket. Princippet med mange fodringer og små mængder er helt afgørende for succesen. Prøv også med foder i langtrug. Eventuelt bare til de mindste 20 procent og gerne tilsat vand.

Elementære fornødenheder

Selvom risikoen for at gentage et budskab foreligger, er det bedre sagt end glemt. Uagtet om ovenstående ”hyppig fodring med frisk og velsmagende foder” er i fokus, skal elementære fornødenheder som stiareal, rent vand, antal ædepladser og tilstrækkelig varmeforsyning være på plads.

Ihærdigt fodermanagement kan ende som spildte kræfter

På besætningsbesøg oplever vi af og til (for ofte), at aktiviteten omkring ældre udtjente automater er usædvanlig høj. Grisene kæmper reelt om retten til at få lov til at æde. Ligeledes kan adgang til vand, så som mangel på vandventiler, manglende tryk, uhensigtsmæssig placering eller bare halvstoppede ventiler være en udfordring for grisenes væskeoptagelse. Begge dele resulterer i manglende tilvækst og et højere foderforbrug. Et højere foderforbrug som hurtigt kan koste i omegnen af 15 kr. pr produceret gris (sammenlignet med gennemsnittet). Her vil et indkøb og opsætning af nye automater være en sund investering. Det ihærdige fodermanagement kan ende som spildte kræfter, hvis elementære fornødenheder ikke er på plads.

Sammen finder vi den ekstra krone til bundlinjen

Hos Nutrimin hjælper vi gerne med en analyse af E–kontrollen, og vi vil så frygtelig gerne med i stalden. En tur i stalden hjælper os i afsøgningen af din besætnings styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er ved besætningsgennemgangen vi i fællesskab finder den ekstra krone til bundlinjen. Kontakt Nutrimin, så vi sammen kan finde din optimale løsning.

Efterårshilsner fra Nutrimins griseteam 🙂

Søren
Søren Thomsen
Salgskonsulent, svin