Kort og godt fra kongres

Hydroxid mineraler på programmet – hvad gør kobber, zink og mangan i vommen?

Kvægfaglig chef Anders Bisgaard Møller deltog på årets EAAP-kongres.

European Federation of Animal Science, forkortet EAAP-kongressen, fandt sted den 5.-9. september i Porto. Det var det 73. årlige møde, og er et af de største af sin slags. Her er der rig mulighed for videndeling indenfor alle grene af husdyrproduktion og for at få de nyeste videnskabelige resultater fra hele verden.

Af særlig interesse var det spor på kongressen omhandlende mineraler og næringsstofomsætning hos kvæg. Det er kendt, at uorganiske spormineraler har en lav opløselighed. Organisk bundet kobber, zink og mangan, kendt som chelaterede spormineraler, er i dag et alternativ til uorganiske mineraler. De chelaterede spormineraler har været kendt i mere end 25 år.

Forsøg viser, at en ny type uorganisk mineral i en hydroxid binding, med fordel kan styrke optagelsen af spormineralerne og samtidig undgå dannelsen af uønskede forbindelser, der blot skal udskilles, og dermed er et tab for koen. Forsøg viser, at især udskiftning af sulfater til hydroxid spormineraler kan medvirke til at øge fibernedbrydningen i vommen. Det er især kendt, at kobbersulfat har en hæmmende effekt for vomfloraen.

På Nutrimin anvendes den nye type spormineraler med produktnavnet Selko IntelliBond. Det drejer sig om kobber, zink og mangan. Produktet har en lidt højere pris end de kendte oxider og sulfater, men med en højere biologisk optagelighed kan tilførslen derfor sænkes.Som beskrevet ovenfor reduceres også uønskede og skadelige forbindelser, hvilket kan medvirke til en styrket fibernedbrydning.

Hydroxid spormineraler kan også ses som et alternativ til de organiske bundne spormineraler og kan medvirke til en besparelse på mineralerne.

Intellibond Zink og Kobber er desuden godkendt til økologisk produktion.

Ring gerne til kvægteamet i Nutrimin og hør nærmere.

Udgivet d. 7. oktober 2022 af

Anders Bisgaard Møller 
Faglig chef, kvæg