Landsgennemsnit for produktivitet 2022 – et solidt managementværktøj

2022 gav mindre fremgang i produktiviteten for såvel søer og smågrise som slagtegrise.

Lavt hængende frugter – hvor er de lige?

Hvert år sidst i juni publicerer SEGES Innovation det foregående års landsgennemsnit for produktivitet. I tabelform præsenteres dels udviklingen gennem de sidste 10 år. Men mindst lige så interessant er det, at tallene for det seneste år også præsenteres som højeste 25 %, midterste 50 % og laveste 25 %. Med disse tal i hånden kan vi sammenligne os selv med vores kolleger. Hvor klarer vi os godt i forhold til kolleger? Hvor klarer vi os knap så godt, og hvor er det, at der plads til forbedring? Hvad er det, vi er rigtig gode til? Hvor finder vi de lavt hængende frugter?

+ 0,1 gris til 34,1 grise pr. årsso – 25 % bedste 35,8

I 2022 måtte vi desværre erkende en stigende dødelighed hos såvel søer og smågrise. Samtidig var den totale pattegrisedødelighed dog faldet en smule til 23,3 %, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til 2021. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit + 0,1 gris mere til et gennemsnit på 34,1 grise pr. årsso. De 25 % bedste fravænner nu 35,8 grise pr årsso. (SEGES Innovation, juni 2022)

Uændret 465 gram daglig tilvækst hos smågrisene – 25 % bedste 506 gram

Smågrisebesætningerne producerer nu gennemsnitligt 27.105 grise pr. år. Foderudnyttelsen (7-30 kg) var i 2022 1,77 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring på 0,04 FEsv pr. kg tilvækst. Dødeligheden for smågrise var 4,3 %, hvilket er en stigning i forhold til 2021 på 0,4 procentpoint. Den daglige tilvækst var 465 gram, hvilket er uændret i forhold til 2021. (SEGES Innovation, juni 2022)

Anelse lavere dødelighed hos slagtesvinene – 25 % bedste nu kun 2,5 % døde

Slagtegrisebesætningerne producerede i gennemsnit 8.595 grise pr. år. Den daglige tilvækst (30-115 kg) var 1.039 gram, hvilket er en stigning på 11 gram i forhold til 2021. Foderudnyttelsen var 2,65 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er 0,01 lavere end 2021. Døde og kasserede grise var 3,5 % af producerede grise, hvilket er 0,1 gris lavere end 2021. (SEGES Innovation, juni 2022)

Hvor finder vi de lavt hængende frugter?

Alt afhængig af de individuelle produktionssystemer som sådan, besætningers gældende sundhedsstatus, det aktuelle systems styrker, svagheder, udfordringer og muligheder og de i øvrigt temmelig forskellige set-ups vi møder, er vi hos Nutrimin altid klar til at sammenholde din besætnings seneste produktivitetstal med seneste landsgennemsnit for produktivitet. Og ikke mindst være med til at drøfte og afdække ”de lavt hængende frugter”. Hvor er det lige, vi skal rette vores fokus?

Slå på tråden og lad os få en snak om dine grise

Udgivet d. 07. juli 2023 af

Anders Hedegaard
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin