Mineraler med Økologisk hvidløg til goldkøer på græs

De økologiske goldkøer skal på græs hen over sommeren.

Det kan give flere udfordringer med mineral- og vitaminforsyningen ved goldkøerne, de ofte afgræsser ekstensive arealer, som nødvendiggør et supplement af mineraler. På disse arealer kan der også være en større plage af fluer og insekter, og hvis temperaturen er høj, bliver der behov for ekstra salte.  Dertil er mange danske jordtyper kendt for et lavt selenindhold, hvilket især gør sig gældende sidst i afgræsningssæsonen.

Derfor introducerer vi nu NutriMix Gold Mos BS / Hvidløg.

Den har et højt indhold af A, D & E vitaminer, mikromineraler samt organisk selen og hvidløg.

For at sikre et tilfredsstillende optag af mineraler, er der tilsat økologisk grønmel, som grundet en god duft og smag får køerne til bedre at søge mineralerne. Dette sikrer et tilstrækkeligt optag af magnesium, salte, selen samt mikromineraler, når blandingen udfodres efter ædelyst i microfeeder.

Især fra juli til oktober kan goldkøerne været plaget af fluer og insekter, som både er generende og kan forårsage infektioner. For at forhindre at fluerne bliver en større plage, er der endvidere tilsat 5 % hvidløg til NutriMix Gold Mos BS / Hvidløg, hvilket synes at minimere flueplagen ved dyrene.

Desuden indeholder hvidløg stoffet allicin, der har effekt på en række bakterier, svampe og nogle parasitter.

Et tilfredsstillende optag vil ligge på 100-150 g/gold ko/dag, men det kan variere fra dyr til dyr alt efter ædelyst.

NutriMix Gold Mos BS / Hvidløg kan med fordel blandes i TMR foderet til goldkøerne med 125 gram pr. ko pr. dag. Men den kan også tilbydes i en microfeeder på marken.

NutriMix Gold Mos BS / Hvidløg 25 kg er godkendt til økologi.

For mere information kontakt gerne kvægteamet hos Nutrimin.

Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg