Mykotoksiner – et stigende problem for køerne her i 2024

Kvægteamet i Nutrimin hører fra flere mælkeproducenter for øjeblikket, der oplever, at både goldkøer og de malkende pludselig går ned i foderoptag og mælkeydelse og desværre med risiko for død/aflivning.
For at afdække problemet anbefaler vi, at der tages en 37+ toksinanalyse af TMR-foderet.
En toksinanalyse vil give et klart svar om mængden og hvilke toksiner TMR-foderet måtte indeholde.

Toksinanalyser i 2024

Toksiner, der hæmmer produktionen, er fundet i over en tredjedel af TMR fuldfoderprøver. Dertil yderligere en tredjedel som viste tegn på at udgøre en risiko for at hæmme køernes sundhed og produktion. Især i majs er der fundet kritiske niveauer i over halvdelen af prøverne, mens mere end 60% af halmprøverne viste et kritisk indhold.

Symptomer på toksiner eller?

Ved kritiske niveauer kan køerne blive påvirket! Det kan gå fra mindre påvirkning af mælkeydelsen og sundhed, som f.eks. let forhøjet celletal, som skyldes at immunforsvaret er svækket, til alvorlige tilfælde hvor køer må aflives.

Symptomer på toksinforurening kan vise sig som pludseligt fald i ædelyst og mælkeydelse, tarmblødninger, nedsat immunforsvar, sløvhed og reproduktionsproblemer. Der er behov for at tage toksiner alvorligt, især når der er problemer med sundhed og produktion, som ikke kan forklares af andre faktorer. Mistænkelige symptomer inkluderer pludselige ændringer i drøvtygning, løs gødning og generel svækkelse hos højtydende køer.
Ring gerne til os for at diskutere symptomerne og risiko for toksiner i din besætning.

Hvad kan du gøre hvis uheldet er ude?

Tilsætning af toksinbinder

Efter en positiv 37+ toksinanalyse bør der tilsættes toksinbinder til foderet. Toksinbinder afhjælper problemerne og forebygger nye forgiftninger. Toksinbinder er ofte et sammensat produkt af bl.a. gær og alger i en kompleks struktur, der har den egenskab, at det tiltrækker og binder mykotoksiner i tarmen og leder dem med bagud af koen. På den måde undgår man, at mykotoksinerne bliver optaget i kroppen.

Fortynde det forurenede foder

Hvis problemet lokaliseres til et enkelt foderemne, som f.eks. en silo med majsensilage, er det en mulighed at bruge en mindre andel i foderplanen. Alternativt kan det være nødvendigt at sælge alt det forurenede foder til biogas.

Husk at styrke koens egen immunforsvar

Da mykotoksiner påvirker koens immunforsvar negativt, er det vigtigt at styrke immunforsvar samtidigt. Dette gøres ved at øge E vitaminer og antioxidanter samt flere IntelliBond® mikromineraler via mineralerne.

Brug 37+ toksinanalyse forbyggende

Pløjefri dyrkning er en af årsagerne til, at toksiner i majs er et voksende problem. En stresset afgrøde er også mere disponeret for skimmel- og mugsvampe end ikke stressede afgrøder. En våd høst betyder også flere svampe og mug i både halm og korn. Også risikabelt hvis majsen først snittes efter frost osv.

Derfor kan det være en god ide at teste for mykotoksiner allerede efter høst i ensilage, som er under mistanke. Prøven bør først udtages 14 dage efter i ibrugtagning for at tjekke udviklingen af lager-toksiner.

På den måde kan problemet allerede indregnes med en mindre mængde i foderplanen og derved undgå væsentlige produktions tab.

Nutrimin kan tilbyde en toksinanalyse som kan give et overblik over omfanget af toksiner i dit grovfoder.
Ring og hør om vores erfaringer og muligheder for at tilsætte toksinbinder.

Se også artikler om samme emme:

Udgivet d. 28. juni 2024 af

Martin Olesen
Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg