Undgå stressede grise på grund af varmen

Ved staldtemperaturer over 22°C begynder søer og slagtesvin at søle, medmindre de har tilstrækkelig plads og kølemuligheder til rådighed i form af overbrusning eller øgede luftbevægelser i opholdszonen. Søleadfærden begynder tidligere ved høj belægning, hvor leje-, aktivitets- og gødearealer er svære at erkende. Overbrusning af gødearealet kan medvirke til, at svineri i lejet undgås og giver dyrene mulighed for at afkøle sig.

Der er krav om overbrusningsanlæg eller lign. for flere dyregrupper.  For gylte, goldsøer og drægtige søer i løsdriftssystemer samt for smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres

Temperaturregulering

Grise tilpasser sig varierende temperaturer i omgivelserne ved hhv. at mindske eller øge varmeafgivelsen til omgivelserne. Ved normal temperatur ligger grise halvt i sideleje.

Grise i delvist sideleje

I normal hviletilstand ligger grisene i delvist sideleje (foto: Brian N. Fisker, billede nr. 6404)

Ved stigende temperaturer nedsættes stofskifte og foderoptagelse. Desuden øger grise kontakten med underlaget ved at lægge sig i udstrakt sideleje. Grisene begynder at søle, når lejepositionen ikke længere er tilstrækkelig til at sikre varmeafgivelsen. Søleadfærd udføres stort set kun af slagtesvin og voksne dyr og begynder typisk ved temperaturer mellem 22 og 24°C. Som en sidste aktivitet øges åndedrætsfrekvensen, hvilket er en energikrævende proces og dermed en betydelig “omkostning” for dyret. I meget varme perioder kan de desuden skifte døgnrytme, så de er mere aktive om natten i stedet for om dagen.

Hvad kan der gøres?

Varmestress kan forebygges

I Nutrimin ved vi, at varmestress kan forebygges ved at justere i næringsstoftildeling og via fodertilsætningsstoffer. Fakta er at f.eks. ekstra antioxidanter, C-vitamin, probiotika, Betain hydroclorid, ekstra mikro og makromineraler og andre kendte fodertilsætninger rent fysiologisk kan hjælpe vores søer. Og vi ved at tilsatte aromastoffer og smagsfremmere hæver foderoptagelsen.

Men det kan ikke gøre det alene!

Mulige tiltag:

  • Flyt og håndter dyrene i de kølige timer af dagen – også vaccinationerne.
  • Sørg for rigeligt med koldt drikkevand af god kvalitet. Bakterier opformerer sig meget hurtigere, når det er varmt.
  • Koncentrer foderet. Et koncentreret foder imødegår et for lavt foderoptag og giver mindre varmeproduktion i kroppen. Lavt foderoptag giver lav tilvækst og for lavt flow af grise gennem vores stalde (et koncentreret foder vil indeholde færre fibre og have et højere energiindhold. Spørg Nutrimin om, hvordan dette kan optimeres).
  • Lav en fodringsstrategi, hvor de store portioner tildeles i de køligere timer på dagen og reducer portionerne i de varme timer.
  • Sørg for, at pattegrisene har nok startfoder (soen producerer mindre mælk, når det er varmt).
  • Hav fokus på køling af dyrene. Dette kan ske enten ved øget luftcirkulation, overbrusning eller koldt vand i gulvvarmesystemet.
  • Samtidig er det vigtigt at mærke efter, når man ankommer og forlader stalden, om ventilationen passer til de store udsving på temperaturer, der er forår og efterår.
  • Højdrægtige flyttes på tom mave, det giver en so der bevæger sig mere fri og ubesværet, i den varme tid.

Læs mere om varmestress hos grise her:
Vi får en varm maj 2024 – undgå varmestress
Varmestressede søer i en varm tid

Slå på tråden, og lad os få en snak om klimaet hos vores grise.

Udgivet d. 24. juni 2024 af

Torben Poulsen
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin