Når prisen på monocalciumfosfat stiger!

– Husk at få indholdet af fosfor i dit korn analyseret

Omkostningsjagt

I et almindeligt slagtesvinemineral koster den nødvendige tilsætning af fosfor i forhold til normer nu cirka 50 kroner mere pr. 100 kg mineral end for blot trekvart år siden. Dette svarer til en ekstra udgift pr. slagtesvin på cirka 3 kroner. En optimal tildeling af fosfor i foderet bliver således også en del af en omkostningsjagt.

Ekstra tilsætning af monocalciumfosfat?

Ekstra fosfor i forhold til norm kan i nogle tilfælde afhjælpe visse mangelsymptomer. Mangelsymptomerne kan f.eks. komme til udtryk som stiv gang, eller at grisene sætter sig. Nogle svineproducenter oplever, at antallet af ømbenede grise i sygestierne i nogle tilfælde kan reduceres med en ekstra tildeling af fosfor i forhold til norm. Men ekstra fosfor i forhold til norm skal kun tildeles, hvis det er nødvendigt.

Reduceret tilsætning af monocalciumfosfat

Hos en del svineproducenter vil der være miljømæssige reguleringer mht. fosfor. Dette er reguleringer, som bliver kontrolleret, som der skal tages højde for og rettes ind efter. En øget tildeling af fytase giver mulighed for at sænke tildelingen af monocalciumfosfat, uden at det går ud over grisenes knoglestyrke.

Husk at få indholdet af fosfor i dit korn analyseret

Forudsætningen for en nøjagtig tildeling af fosfor er kendskab til indholdet af fosfor i kornet. En laboratorieanalyse for fosfor koster ikke alverden. Med det nuværende prisniveau for fosfor vil en sådan analyse med henblik på en nøjagtig tildeling af fosfor give særdeles god mening. En sådan analyse kan sagtens vise sig at tjene sig selv ind et tifold af gange. Så husk nu at få dit korn analyseret for fosfor.

Nutrimin hjælper med analysen

Nutrimins samarbejde med Eurofins kommer Nutrimins mineralkunder til gode. Vi tilbyder eksisterende mineralkunder at få lavet kornanalyser hos Eurofins til fordelagtige priser. Kunden skal blot henvende sig hos Nutrimin, hvorefter vi returnerer en blanket med forskellige analysemetoder, som kunden kan gøre brug af.

Bare slå på tråden, så tager vi den derfra.

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk