På den anden side

Jeg har nu været hos Nutrimin i næsten to måneder og er så småt begyndt at få indblik i, hvordan tingene foregår på den anden side af bordet, når der skal handles mineraler.

Nødvendige tryghed

Som tidligere svineproducent og hjemmeblander er det utroligt spændende at se, hvordan landmænd agerer forskelligt i handelssituationer. Det svinger rigtigt meget, hvor meget eller hvor lidt der gås op i detaljer, eller hvor seriøst man forholder sig til sine blandinger. Er der den fornødne tillid mellem landmand og sælger, eller skal der en licitation til for at opnå den nødvendige tryghed?

Repræsentative kornanalyser som grundlag for solide optimeringer

Som hjemmeblander er vigtigste forudsætning for et godt foder et nødvendigt kendskab til næringsindholdet i kornet. Få nu lavet en ordentlig og repræsentativ prøve af dit korn og gerne en kemisk analyse (koster ca. 500 kr). Dette indbefatter også analyse af indholdet af fosfor. Fosfor er også steget i pris. Det er for dyrt at tilsætte mere end nødvendigt. Samtidig fylder omkostningen til ordentlige kornanalyser forsvindende lidt i de efterhånden ganske store foderbudgetter, som vi ser rundt omkring. Så det kan ikke siges ofte nok. Få nu lavet de repræsentative analyser af dit korn som grundlag for de solide optimeringer af dit foder.

Licitationer

Det er umådeligt svært at sammenligne priser på mineraler. Det vil ofte ende som en sammenligning af pærer og bananer. Bedste vej for licitationer på mineraler er vejen forbi den uvildige rådgivning. De har regnearket, hvor en sammenligning af priser kan give mening. I alle tilfælde er det vigtig at være afklaret og konkret i kravene til det færdige foder.

Åbenhed – også omkring mineralblandinger

Husk karret. Vi kender det alle, hvor det mindst tilgængelige næringsstof (f.eks. en aminosyre) bliver den begrænsende faktor. Hvis der bliver gået på kompromis, så koster det i produktivitet. Derfor er tillid mellem handelspartnere helt afgørende. Som kunde må det således være rimeligt at kunne forvente, at der er åbenhed om, hvad blandingerne indeholder, og at garantier bliver overholdt. Mistro er skidt. Skulle der opstå usikkerhed, så kan der analyseres for indholdet af næringsstoffer, også i mineralblandinger.

Kerneværdier: makkerskab, kundskab og købmandskab

Vi vil gerne være makkere med jer. Det er via makkerskabet, at vi opnår de bedste resultater i staldene. Makkerskabet indebærer, at vi interesserer os for jeres grise, og at vi har en fælles forståelse for de daglige udfordringer i jeres hverdag. Samtidig skal begge parter selvfølgelig have en forretning ud af samhandelen (noget svært for tiden – også for Nutrimin).

Lange relationer giver en sundere forretning

Tillidsbaseret handel kan godt virke naivt, men det giver også nogle fordele. Samarbejdet omkring valg af optimale blandinger og at få ordentligt styr på råvarer (først og fremmest ordentlige analyser af sit korn) samt udarbejdelsen af troværdige foderbudgetter kan meget vel betyde langt mere end plus-minus 5 procent på mineralet. De solide optimeringer, som er baseret på kendskabet til dine grise, giver tryghed og produktivitet (genoptimeringerne er omkostningsfri for kunden). Samtidig er det i begges interesse at få lavet de mest fordelagtige terminer. Her deler vi også vores viden med vores kunder (se f.eks. Nutrimins ugentlige nyhedsbrev). Hos Nutrimin tror vi på, at den lange relation giver en sundere forretning for såvel vores kunder som os selv. Vi sigter efter den bedste bundlinje hos vores kunder. Den lever vi jo også af. Når vi bliver præsenteret for ny viden og nye muligheder, så er vores kunder de første, der skal nyde gavn af det.

Konklusion – tillidsbaseret samhandel er okay

Skulle jeg som landmand handle mineraler i dag med de oplevelser, jeg har fået de første par måneder hos Nutrimin, ville jeg sørge for at give min konsulent/rådgiver de bedst mulige forudsætninger for at optimere de bedste recepter.  Jeg ville være endnu mere konkret i mine ønsker. Og så ville jeg ikke være nervøs, for at få mine ønsker opfyldt i en tillidsbaseret samhandel.

Anders R
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin