Nutri-Novo syren – Nutrimins førstevalg til smågrise

– et miks af organiske syrer og monoglycerider til fravænnede grise

Nutri-Novo er et produkt baseret på en elegant teknologi, der kombinerer anvendelsen af organiske syrer med en afbalanceret blanding af monoglycerider. Mikset af syrer og monoglycerider giver Nutri-Novo en bred antimikrobiel effekt. Produktet fungerer, så snart det er indtaget.

Mave-tarm-sundhed hos nyfravænnede grise i fokus

Mave-tarm-sundheden hos de nyfravænnede smågrise er uundgåeligt udfordret, når deres mave-tarm-system skal gå fra at kunne tumle optagelsen af næring fra mælk til ved fravænning at skulle tumle optagelsen af næring fra korn, soja og andre proteinholdige vegetabilske produkter.

Skadelige bakterier får bedre betingelser ved fravænning

Ved fravænning skal sammensætningen af fordøjelsesenzymer gå fra en sammensætning, der kan nedbryde mælk, til en anden sammensætning af enzymer, der kan nedbryde stivelse og vegetabilske proteiner. I denne omstilling vil en større del af det optagede foder forblive ufordøjet. Hermed får colibakterier og andre skadelige bakterier bedre betingelser og mave-tarm-sundheden svækkes.

De organiske syrer har både antibakteriel og pH sænkende effekt

Ved at enzymtræne grisene i farestalden med et letfordøjeligt smågrisefoder og efterfølgende at hjælpe miljøet i mavesækken med tildeling af organiske syrer, som f.eks. myresyre, som har både en antibakteriel og pH sænkende effekt, kan vi hjælpe mavesækken hos vores smågrise i omstillingen fra mælk til tørfoder.

Monoglycerider har antibakteriel effekt og virker i både mavesæk, tyndtarm og tyktarm

Samtidigt kan vi reducere mængden af colibakterier og andre skadelige bakterier i tynd- og tyktarm ved at tildele et miks af monoglycerider. I litteraturen er det beskrevet, hvordan monoglycerider interfererer med cellemembranen på f.eks. E. Coli, gør den ustabil og slår den ihjel. Samtidigt er monoglyceriders virkning ikke påvirket af pH, de lugter ikke, og så er de opløselige i vand. I tyktarmen nedbrydes monoglycerider og optages som energi.

Monoglycerider er et kendt produkt i fødevareindustrien og fri for HACCP-godkendelse

Monoglycerider er ikke et af de emner, der står øverst på dagsordenen, når der undervises på højere læreanstalter. Det er mest triglycerider og deres opbygning, der fylder i pensum. Monoglycerider er imidlertid en af de mest anvendte emulgatorer i fødevareindustrien, så produktet er som sådan velkendt. Lovgivningsmæssigt er Nutri-Novo Liquid at betragte som et tilskudsfoder. Nutri-Novo syren kan som sådan også tilsættes vandet. Den flydende udgave af Nutri-Novo Liquid kræver IKKE en HACCP-godkendelse.

Synergien mellem Monoglycerider ++ og organiske syrer +++ 

Synergien er vigtig

Ved at kombinere forskellige syrer, som virker pH sænkende og har antibakteriel effekt i mavesækken, med et miks af monoglycerider, som virker antibakterielt i tyndtarm og tyktarm, opnår vi en synergi i mave-tarm-systemet, som alt andet lige vil være fremmende for mave-tarm-sundheden.

Nutri-Novo i fravænningsblandinger og Nutri-Novo Liquid i vandet

En række af Nutrimins kunder bruger nu helt konsekvent Nutri-Novo Liquid som tilsætning i vandet i deres smågrisestalde. Andre bruger det som tilsætning i vandet i såvel farestalden som smågrisestaldene. Atter andre bruger det som en ekstra tilsætning i mælkeerstatningerne i deres mælkekopanlæg. Fælles for disse kunder er, at de oplever øget stabilitet og øget væske- og foderoptagelse. Men langt de fleste får det tilsat smågrise foderet. Primært i blanding 1 og blanding 2. 

Anbefalet dosering

Den anbefalede dosering af Nutri-Novo Liquid er 0.5-1.5 liter pr 1000 liter vand. 0.5 liter er mindstedosering, 1 liter er normaldosering og 1.5 liter bruges ved besværlige udfordringer i maks. 6-8 dage. Enkelte producenter vælger at dosere endnu højere i nogle dage, og mange kombinerer tildeling via både foder og vand.

Slå på tråden og få en snak om problemfri fravænning med Nutri-Novo.

Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk