Øresår – en mangesidet udfordring

Når vi kommer rundt i landet til kundeemner, nye kunder og også gamle kunder, falder snakken af og til på øresår. Et irriterende problem når det opstår. Modsat er det ofte dobbelt positivt, når problemet identificeres og løses, idet dette mange gange giver et løft i produktionen i det hele taget.

Lappeløsninger

Som foderstoffolk vil vi jo gerne redde verden med vores foder. Med hensyn til øresår er det som med halebid: 2 kilo salt og 1 kilo magnesiumoxid pr ton færdigfoder vil i mange tilfælde afhjælpe eller lægge en dæmper på problemet. 10 % ekstra mineral i en periode vil normalt også lægge en dæmper på eller eliminere øresår. Såvel det ene som det andet fordrer, at grisene har adgang til rigeligt med vand af god kvalitet. Vi har flere knapper som førnævnte at skrue på, men fælles for disse er, at det er lappeløsninger, som kun skal bruges, til den reelle årsag til problemet er fundet og løst.

Hvad er øresår?

Øresår er en velfærdslidelse, der ofte starter i klimastalden 3-4 uger efter fravænning. Problemet synes at komme i takt med, at grisene gror. Øresår heles så oftest igen efter flytning til slagtesvinestalden.

Øresår har således normalt ikke de helt store økonomiske konsekvenser, når det drejer sig om full-line produktion. Modsat giver øresår afsætningsproblemer ved salg af 30 kilos grise, og næsten altid et fradrag i prisen.

Ved siden af dette giver øresår anledning til følgesygdomme som f.eks. ledbetændelser. Så en eller anden økonomisk konsekvens har det altid.

Hvad forårsager øresår?

Problemet med øresår er kendt for de fleste. Desværre er årsagen til problemet ikke fuldt udredt. Som oftest vil vi dog kunne finde stafylokok-bakterier i øresår. Oftest vil sådanne infektioner skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder. Årsagen til øresår vil således være multifaktoriel, og således vil også løsningen være forskellig fra produktion til produktion.  Visse faktorer går dog igen, når problemet skal løses:

  • Konkurrence ved foderautomat, som følge af for få ædepladser.
  • Tørløb og alarmer på foderanlæg.
  • For lidt eller for ringe vand.
  • Skæve foderoptimeringer (ubalance i protein- og mineralforsyning).
  • Slagsmål og deraf rifter ved ørerne som stafylokok-bakterien sætter sig i.
  • Overbelægning.
  • Fugtigt miljø, for lavt luftskifte og svineri i stierne.
  • Toksiner i foderet.
  • Osv.

Hvad kan du gøre for at afhjælpe øresår?

Mere plads i klimastalden er et stort ønske mange steder, men jo næppe den oplagte løsning, da det er dyrt og tager lang tid. Fokuser derfor på at reducere konkurrencen ved foderautomaterne og drikkekopperne og på at undgå stress.

Sørg for at ventilationen er korrekt indstillet, og at luften er god. Vask mellem holdende er en selvfølge de fleste steder, men husk at desinfektion og udtørring også er en vigtig del af rengøringen.

PCV 2 vaccination synes at have en effekt på øresår, men tal med din dyrlæge om, hvorvidt forebyggelse af øresår med vaccination er den rigtige vej at gå.

Tal med din mineralleverandør og fodringskonsulent, om der evt. er noget, der kan justeres i blanderecepterne for at undgå øresår.

Vi kommer gerne på staldbesøg. Dette uanset om du er kunde hos os nu, eller du blot er en potentiel kunde hos Nutrimin.

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin