Nye Max-grænser for kobber

Der er nye retningslinjer for max-indhold af kobber til smågrisene i fare- og klimastald.

Der er sat et max. på totalindholdet af kobber i foderet. Det vil sige, at det naturlige indhold i råvarerne skal regnes med.

Regulativet er:

-150 mg kobber/kg færdigfoder frem til 4 uger efter fravænning

-100 mg kobber/kg færdigfoder fra 5 – 8 uge efter fravænning

-25 mg kobber/kg færdigfoder fra 8 uge efter fravænning (slagtesvin)

Ovenstående skal være i orden inden den 13. august i år. Vi vil i takt med rettelser/ændringer til klimastaldsblandinger tage højde for de nye niveauer af kobber, men sørg selv for at nå det inden fristens udløb.

Hvis der er spørgsmål til de nye niveauer og hvad de kan give af udfordringer, så kontakt os.

Vi står altid klar til at hjælpe. 🙂

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin