Nyt fra Nutrimin

Jeg er den 1. oktober 2019 startet hos Nutrimin i en faglig stilling med fokus på kvægprodukter.

Min baggrund er den brede rådgivning til malkekvægbedrifter gennem 30 år og de seneste 14 år hos LMO, hvor jeg har arbejdet både med konventionelle og økologiske bedrifter.

Det har altid været min interesse at opnå den bedst mulige foderudnyttelse gennem praktisk og biologisk afstemning af foderrationen for dermed at opnå en høj mælkeydelse; en høj mælkeydelse afledt af god sundhed og dermed resultat på bundlinjen. Det gælder lige fra mark og grovfoder til det gode fuldfodermix afstemt med de bedste råvarer, som grovvarebranchen kan tilbyde. De løsninger får jeg nu mulighed for at udbygge, så produkter fra Nutrimin kan placeres bedst muligt i foderrationerne.

Derfor er vi nu fra Nutrimins side i stand til at tilbyde faglig sparring omkring produkterne og den bedst mulige anvendelse af disse. Det gælder både en generel afdækning af koens mineral- og vitaminbehov men også viden om specialiserede produkter, som kan bidrage til yderligere fremgang og forbedring af sundheden for den højt ydende ko.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg