Øget foderstyrke og mindre råprotein til poltene

Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 16 mm rygspæktykkelse, og endelig skal de løbes i anden brunst.

Små fede polte holder længere som søer

I september måned sidder vi sædvanen tro hvert år og optimerer til ny høst. Her er det, at mulighederne for justering af foderstrategier bliver drøftet med vores kunder. Et af temaerne i år har været fodring af polte med henblik på styrke og holdbarhed hos vores søer. Små polte med en spæktykkelse på 14-16 mm holder nemlig længere som søer.

Hvordan fodrer vi poltene optimalt og simpelt?

I praksis kan fodringen af vores polte gøres så simpelt som muligt ved at fodre med de samme blandinger, som vi fodrer vores søer med.

30-60 kg                                         Farestaldsfoder (7,7 gr. ford. lysin/118 gr. ford. råprotein)

60 kg – løbning                             Drægtighedsfoder (4,0 gr. ford. lysin/90 gr. ford. råprotein)

Blandeskift og foderstyrke

Er poltene for magre ved løbning, skal vi op i foderstyrke og ned i protein. Det gør vi ved at give poltene alt det drægtighedsfoder, de kan æde, fra de vejer cirka 100 kg (3,3-3,5 FEso/dag). Samtidig laver vi blandeskiftet fra farestaldsfoder til drægtighedsfoder tidligere. F.eks. ved 50 kg i stedet for 60 kg. Dette vil øge spæktykkelsen, uden at polten bliver for stor.

Den optimale rygspæktykkelse er 14-16 mm ved løbning

Det er et godt værktøj at følge udviklingen i spæktykkelse hos vores polte tæt. Flere og flere måler rutinemæssigt uge for uge spæktykkelsen hos deres polte, før de løbes. Det giver mulighed for at justere.

Hvem måler rygspækket?

Det er en god ide, at det er den samme person, som laver rygspækmålingerne. Der kan nemt opstå variationer, når forskellige personer laver målingerne.

Jo federe des bedre – men endelig IKKE for tunge

Kun ca. 85 procent af de tunge, men magre polte, kommer frem til 2. løbning, mens det er næsten 100 procent af de små, men fede polte, som kommer frem til 2. løbning (SEGES Svineproduktion, meddelelse 1206).

Groft sagt, så vil 10-15 % flere fede, langsomt voksende polte sammenlignet med ”magre hurtigløbere” nå længere end blot et kuld grise. Dette er en bemærkelsesværdig stor forskel, som vi bør tage til efterretning.

Thomas
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin