Opdaterede normer for magnesium i svinefoder

Klare magnesiummangelsymptomer, såsom nervøse grise eller ringe knogleudvikling, ses sjældent. I langt de fleste tilfælde vil næringsstofnormerne til magnesium være opfyldt alene med foderets naturlige indhold af magnesium og en samtidig tilsætning af fytase.

Nye højere normer for magnesium til alle dyregrupper

Normerne for magnesium er forøget betydeligt i seneste opdaterede ”Normer for Næringsstoffer”, udarbejdet af SEGES Gris (November, 2021). Den hidtidige norm for magnesium på 0,4 gr magnesium pr. foderenhed til alle dyregrupper har vist sig at være betydeligt under norm. De tidligere normer var baseret på ældre forsøg. De nye normer er baseret på en gennemgang af tilgængelig litteratur. I langt de fleste tilfælde vil næringsstofnormerne til magnesium dog være opfyldt alene med foderets naturlige indhold af magnesium og en samtidig tilsætning af fytase.

Fordøjeligheden af magnesium

Fordøjeligheden af magnesium falder ved højt indhold af calcium og fosfor i foderet. Modsat stiger den ved tilsætning af fytase. Forklaringen synes at være, at der dannes vanskeligt opløselige magnesium-fosfater og måske især calcium-magnesium-fosfater. Er der overskud af calcium i foderet og ingen fytase tilsat, får vi et tab af magnesium. Den fælles regulering af calcium og magnesium bevirker et uheldigt tab med urinen. Derved kan der opstå en mangelsituation, som giver stressede grise.

Normalt vil der være rigeligt med magnesium i et svinefoder

Normalt vil det ikke være nødvendigt at tilsætte ekstra magnesium til et svinefoder. Kun i visse tilfælde, hvor et smågrisefoder har et lavt indhold af protein, kan det færdige smågrisefoder komme til at mangle magnesium i forhold til nye normer. Hvor proteinet primært kommer fra kartoffelprotein og blodplasma kilder, og der samtidig er et højt indhold af calcium, vil der således kunne opstå behov for tilsætning af ekstra magnesium. Det samme kan ske i et sofoder til diegivende søer med et forhøjet indhold af calcium og fosfor i forhold til norm. Især hvis der IKKE er tilsat fytase. Derved kan somælken i farestalden komme til at mangle magnesium i forhold til pattegrisenes behov.

I Nutrimins skabeloner er der taget højde for de opdaterede normer for magnesium.

Du er som altid også velkommen til at slå på tråden til Nutrimin.

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk