Opskriften på en god cocktail

Syrer er som en særlig blanding, der hjælper med at holde svinefoderet sundt. De fleste steder bruger landmænd syrer i foderet til deres grise. Her vil vi tale om de flydende syrer, der normalt tilsættes på gården.

Syrer kan groft sagt deles op i 3 kategorier, primært for at lette overblikket over virkemekanismer.

 1. Simple syrer’ der primært virker ved at sænke pH i vådfoder eller grisenes drikkevand. Mest kendt er myresyre og 80/20 som er en blanding af myresyre og propionsyre. Anvendes primært hvis man kun går efter en lav behandlingspris. Er typisk korrosive og giver ætsninger hvis det kommer på huden. Virker primært i mavesækken.
 2. Intelligente syrer’ som typisk er blandinger af flere syrer med forskellige virkemekanismer. Der kan således være både stærke syrer (pH sænkende) og syrer der dræber uønskede bakterier (ikke stærke). Syrerne er typisk bufferet, således de ikke er korrosive. Virker både i mavesækken og i tarmene. I Nutrimin regi er der her tale om:
  • Selko PH E: tilsættes typisk vandet i klimastalde. Modvirker uønsket bakterieflora, samt styrker maverne hos grisene
  • Selko BE+: tilsættes typisk vådfoderet for at kontrollere uønsket mikrobiologi. Giver typisk bedre mavesundhed samt mere stabil foderoptagelse og dermed en forbedret produktionsøkonomi.
  • Selko Fysal: tilsættes typisk i tørfoderblanderen efter indtag af råvarer for at styre hygiejnen og uønsket bakterieflora i færdigfoderet.
 3. Kortkædede fede syrer: Anvendes kun som tilsætning til drikkevandet hos smågrisene. Er beskyttede og er derfor ikke korrosive og ej heller farlige at anvende. Virker udelukkende ved at hæmme negative bakterier i tynd- og tyktarm. I Nutrimin regi er der her tale om:
  • Nutri Novo: tilsættes typisk drikkevandet omkring fravænning med antibakteriel effekt.

Nu er selv de bedste produkter ikke noget værd uden rådgivning omkring brugen af dem, og det er her vi hos Nutrimin kan gøre den store forskel.

Palle Hemmingsen arbejder fuldtids med rådgivning i brugen af Selko syrer. Palle starter typisk med et besætningsbesøg hvor der udtages prøver af foderet for at kende de udfordringer der skal tackles. Derefter lægges der en plan for besætningen.

Jens Korneliussen har 40 års erfaring som foderrådgiver og besidder enorm viden om specielt vådfoder, men også omkring fodring af smågrise.

Med kombinationen af gode produkter og kompetente medarbejdere mener vi at vi har fundet den rette cocktail, der kan være en hjælp i besætninger, der oplever udfordringer.

Ring til Palle på 51345444 eller Jens på 41750575, og lad os sammen skabe den perfekte opskrift til din besætning!

Udgivet d. 23. februar 2024 af

Torben Nielsen
Torben Nielsen
Salgsdirektør