Plus 30 gram daglig i klimastalden giver plus et par kilo til bundlinjen

Hvad udad tabes, skal indad vindes

Det er altid aktuelt, men ikke mindst aktuelt efter en periode med en træg afsætning af smågrise, at overveje, om vi får det hele med? Kan vi finde et par kilo ekstra pr gris uden at skulle ud i væsentlige investeringer, kan noget af det tabte udad, vindes indad?

Får vores grise det, de kan æde og drikke? Har vi et uudnyttet potentiale?

Hvordan finder vi grise med manglende ”skub i”? Hvilke tegn har vi at kigge efter?

  • Hvis der skal sorteres jævnligt, for at grisene forbliver ens i holdene, har vi sandsynligvis et uudnyttet potentiale. Bliver grisene mere end normalt uens i holdene, kan manglende æde- eller drikkepladser være problemet.
  • Grisenes adfærd sladrer, når vi bevæger os ind i stien. Flyver grisene i grisepasserens støvler og bukser, eller er der generelt uro i stien, så kan dette også være tegn på underforsyning af enten vand eller foder eller begge dele måske.
  • Med overvågning kan vi observere ”kø ved foderautomater”. Er der jævnligt kø, vil der være grise, der opgiver at vente på deres foderchance og går en gang over.
  • Øresår og halebid kan også indikere, at der er grise, der ikke får det foder og vand, de har behov for.

Alt andet lige vil potentialet for ekstra kilo således være til stede, hvis der til tider er flere grise, end foderautomaterne og vandventilerne i stien egentlig kan klare.

Overkommelige løsninger

Kan vi så finde de ekstra kilo tilvækst uden at skulle ud i væsentlige investeringer?

  • Er der fast gulv, kan der gulvfodres. Enten ved at sætte en volumendossering op eller blot ved manuelt at tildele ekstra foder. Dette giver kun mening, hvis der er drikkemuligheder ud over det, der findes ved foderautomater.
  • En anden nærliggende mulighed er at sætte en ekstra foderautomat op. De mest almindelige automater er beregnet til omkring 40-50 grise pr. stk. En ekstra foderautomat vil typisk koste kr. 1000 – 1500 pr. stk. Ved at sætte en ekstra automat op vil tiden med kødannelse sænkes. Desuden får grisene måske samtidig mulighed for at få to forskellige foderblandinger og derved en blødere overgang ved foderskift.

Kan det nu svare sig?

Ved et løft på 30 gram daglig ekstra tilvækst vil vi få op til et par kilo ekstra gris ved afgang, som vil have en ekstra værdi på kr. 11,50 pr. gris (uge 8 kiloprisregulering). Herfra skal der så, alt afhængig af fodereffektivitet, regnes med en øget foderudgift. Men en femkrone ekstra pr gris til bundlinjen kunne godt være et opnåeligt resultat af en forholdsvis mindre ekstra indsats.

Sidegevinst

Uanset om grisene skal videre i egen slagtesvinestald eller i en fremmed stald, så vil den næste grisepasser sætte pris på ens grise, og grise med ”skub i”.

Slå på tråden og lad os få en snak om muligheder i dit system.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk