Hygiene4Feed til at forbedre holdbarheden i fuldfoder

Foråret er på vej, og dermed bliver der højere temperaturer i både stald og foder. Derfor kan det allerede nu være en fordel at overveje, hvad der kan gøres for at forebygge tendens til varme i foderrationen.

Forår- og sommerperioden betyder en øget risiko for varmedannelse i TMR fuldfoderet. Varmeudvikling i TMR fuldfoderet kan medføre betydelige produktionstab. Resultatet vil være en lavere foderoptagelse og dermed en øget risiko for ketose. Konsekvensen af det er en lavere mælkeydelse og tab af dyrt produceret grovfoder.
I grovfoder findes der gærsvampe. De vokser hastigt, så snart foderet og ensilagen bliver iltet. Gærsvampe forbruger ilt og sukker og fordobles i antal hver anden time. Derved forbruger de meget af den energi, der er i fuldfoderet, og som derved ikke kommer køerne til gavn.

For at komme varme i fuldfoderet til livs kan du overveje, om tørsyre kunne være en mulighed for dig.

Hygiene4Feed er Nutrimins bud på en tørsyre. Den er baseret på 95 % kaliumsorbat og citronsyre. En kombination af disse produkter har vist sig at have en rigtig god effekt over for de gærsvampe, der findes i ensilagen.

Det anbefalede forbrug af Hygiene4Feed er 200 – 400 gram pr. tons fuldfoder. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at øge doseringen for at sikre en tilfredsstillende holdbarhed af fuldfoderet under mere ekstreme forhold. Det kan være ved meget høje vejrtemperaturer i f.eks. goldkøernes ration, som typisk blandes til to dage ad gangen.
For at sikre den bedst mulige effekt kræves det først og fremmest, at man har styr på sine procedurer omkring udtagningen i ensilagesiloen, så ensilagen ikke allerede har taget varme, inden det kommer ind på foderbordet.

.

.

.På denne graf ses resultaterne af et forsøg, hvor én gruppe har fået Hygiene4Feed i foderet (treated) og en kontrolgruppe uden tilsætning af Hygiene4Feed (Control).

Dette eksempel viser, det var muligt at holde temperaturen under 25 grader i længere tid, før temperaturen begyndte at stige..

..

Det er et prisbilligt produkt, som ikke kræver nogen HACCP, og det er nemt at anvende. Kontakt gerne Nutrimin for nærmere info og pris.

Nikolai Gitz Frydenlund Hansen
Salgskonsulent, kvæg