Fokus på nye tiltag og opfølgning herpå

Hvad er teamets næste mål?

Initiativer som f.eks. ændrede rutiner, nye arbejdsgange, tilpasning af foderrecepter eller ændrede foderstrategier, nye investeringer eller alle mulige andre tiltag tages typisk ud fra ønsket om at skabe en eller anden form for merværdi i produktionen. Men hvorfra kommer inspirationen til valg af indsatsområde? Hvem bør inddrages? Og hvordan kan vi registrere og visualisere skabt merværdi? Hvad er teamets næste mål?

Hvor skal vi starte?

I et hvert produktionssystem er der opgaver, der kan ”trimmes”.  Som leder kan et af værktøjerne i den sammenhæng være begrebet forandringsledelse. Forandringsledelse handler om at finde og beslutte mulige forbedringstiltag for efterfølgende at planlægge, eksekvere og fastholde tiltagene. Fokus vil til stadighed være rettet på forbedringer. Her er det altafgørende ikke at drukne i de gode intentioners tjeneste. Så en god regel er ét tiltag eller én forandring ad gangen pr staldafsnit. Vi skal holde fokus. Det er der, vi starter.

Inddragelse?

Alle, der har sin daglige gang i produktionen, er vigtige allierede på holdet og skal på hver deres niveau inddrages i jagten på forbedringer. Inddragelse giver gejst, engagement og motiverende medansvar. Derfor handler det for produktionslederen om at turde slippe tøjlerne en smule, for således at skabe motivation og give plads til medarbejdere og deres indspark. I langt de fleste produktionssystemer vil tilknyttede dyrlæger og konsulenter kommunikere og lave aftaler direkte med de afdelingsansvarlige. Her videreformidler besætningens rådgivere deres erfaringer og nyeste viden direkte til den ansvarlige medarbejder, som således får grundlaget for at tage ejerskab til og finde motivationen til implementeringen af besluttede forbedringstiltag.

Inspirationskilder?

I hverdagen er det yderst vigtigt ikke at sande til i dagligdagens bøvl og udfordringer. Vi skal løbende skærpe vore sanser og bevare motivation, overblik og vision. Så bliver arbejdet med vores grise til stadighed spændende, og vi får lyst til at dele resultater og erfaringer med kolleger. Deling af viden er dokumenteret en af vores vigtigste inspirationskilder. Medarbejdere, der deltager i erfagrupper, har gode muligheder for at lade sig inspirere af andre deltagere eller indbudte foredragsholdere. Et besøg af en person, der normalt ikke kommer i besætningen, er altid et frisk pust og anledning til inspiration. Friske øjne eller en second opinion er altid godt. Og de fleste vender også hjem fra seminarer, kurser og Kongres for Svineproducenter med ny inspiration. Fagblade og nyhedsbreve, herunder også Nutrimins eget nyhedsbrev, kan også give inspiration.

Opfølgning

Fælles for alle ændringer og tiltag er, at resultaterne af ændringerne skal være målbare. Det må ikke blive ændringer blot for ændringens skyld, så målbarhed er vigtig. Langt de fleste bruger E-kontroller til at give overblik kvartal for kvartal, hvilket er fint på den lange bane. På kort sigt skal de ugentlige registreringer i de enkelte staldafsnit være synlige for alle. F.eks. på whiteboards eller lignende. Det giver overblik og mulighed for at justere eller helt afbryde et nyt tiltag. Men husk også, at det ikke er alle resultater, der er målbare. De arbejdsressourcemæssige resultater, såsom tidsbesparelse, færre tunge arbejdsopgaver, motivation og arbejdsglæde, er besværlige at gøre målbare.

Slå på tråden og få en snak med en af vores konsulenter, eller ring og få en aftale om et besøg.

Også når du søger inspiration til din næste produktionsforbedring.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin