Vombeskyttet Rumipro Urea – alternativt protein

Proteinpriserne har den seneste tid været på lidt af en himmelflugt. Dagspriser på raps og non-GM soja tyder på, at foderudgiften kan stige med op til 2000 kr./ko, hvis der ikke tænkes alternativt.

Vombeskyttet protein RumiPro Urea fra Nutrimin er både et produkt, der kan stå alene sammen med raps/soja, men er også et produkt, som får mere værdi, hvis der dyrkes mere majs.

  • Bruges med 75-150 gram til erstatning for op til 1 kg raps/soja

Der er flere metoder til at begrænse andel indkøbt protein. Det er dels gennem tilpasning af egen foderproduktion og dels ved at kigge på hvilke typer protein, der er behov for at indkøbe for at fastholde produktionen.

Majs vil være en oplagt afgrøde, når der arbejdes på en højere grovfoderandel. Især vil kolbe- og kernemajs øge den hjemmeavlede andel af foderrationen. Vælges en markplan med mere majs, vil vombeskyttet Urea være et oplagt supplement som en metode til at reducere den stigende omkostning til indkøbt protein.

Vombeskyttet Urea ”slow release” protein opløses på op til 8 timer i vommen. Almindelig foderurea er kun tilgængelig op til en time i vommen. Derfor vil mikroberne i vommen ikke kunne nå at udnytte NH3 forbindelserne til aminosyresyntesen. I praksis betyder det, at der skal bruges markant mindre vombeskyttet Urea for at få den samme effekt, som med almindelig foderurea.

Citater fra artiklen i “Effektiv Landbrug” med Nutrimin kunde Lars og Rasmus Stenbæk, Skovgården:

”Vores baggrund for at bruge RumiPro Urea er, at køerne æder mere grovfoder, det er målet for os. Samtidig vil vi også gerne spare på indkøbt foder og protein især nu, hvor priserne på begge dele er høje”.

”Vi fodrer lige nu 60 gram RumiPro og sparer 0,6 kg Raps/soja pr ko/dag”.

”Vi kan tydeligt se, at hvis vi sænker niveauet af RumiPro, så optager køerne ikke det grovfoder de skal”.

Kontakt Nutrimin for flere oplysninger.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg