Det betaler sig at bruge mælkeanlægget rigtigt!

Efter en periode med en lavere indtjening har mange soholdere valgt at holde lidt igen med brug af mælkeanlægget, eller de har helt lukket for mælken. Heldigvis er noteringen stigende, og optimismen er vendt tilbage, men med stigende priser på mange råvarer, herunder også mælkeprodukter, vil det være rettidigt at gennemgå brugen af mælkeanlægget for således at sikre de ønskede resultater. 

Højere egen-fravænning – færre ammesøer

I perioden, hvor mange har haft lukket for mælken, er det blevet tydeligt, hvor mælk via mælkeanlæg har sine styrker. Selv om søerne kommer godt fra start og malker optimalt, vil egen-fravænning næsten altid kunne hæves med et mælkeanlæg. Mælkeanlæg giver en højere egen-fravænning og dermed et mindre behov for ammesøer.

Mælkeanlæg er ikke bare mælkeanlæg

Der findes mange typer mælkeanlæg på markedet, og mange anlæg er efterfølgende bygget om og tilpasset efter anskaffelsen. De mange forskellige typer af anlæg gør det svært at komme med en simpel guide til succes med mælkeanlæg. Men vi prøver her alligevel.

En god start – råmælk helt afgørende

Råmælk er ikke blot energi. Grise er født uden antistoffer i blodet, så råmælken er livsnødvendigt som beskyttelse imod besætningens sygdomme. Det er helt afgørende at sikre, at alle grise får rigeligt med råmælk, gerne minimum 12 timer hos egen mor. En god regel er, at vi aldrig flytter grise væk fra egen mor før, at navlestrengen er tør hele vejen op.

Rengøring og opstart

Velvalgte procedurer og sikre rutiner omkring rengøring er helt afgørende for succesen med mælkeanlæg. Bakterier trives utroligt godt i mælk og manglende rengøring af blandetank, rørstreng eller kopper. Dette kan føre til sur mælk, der skiller, nedsat ædelyst og løs mave. Samtidig må der ikke åbnes for mælkeanlægget før, at råmælksoptaget er på plads. Typisk åbnes for mælkekoppen 3-4 dage efter faring. Luk noget mælk ud i koppen, så de små grise lærer at drikke.

Valg af mælkeblanding til simple mælkeanlæg

Har du et simpelt enkeltstrengs-mælkeanlæg, der kun kan håndtere en enkelt blanding, bliver valg af blanding et kompromis mellem at tilgodese de mindste grises behov og at passe på, at de store grise ikke drikker dig ”ud af huset”.

I dette tilfælde anbefaler vi derfor at vælge ud fra følgende kriterier:

Det brugervenlige mælkeanlæg er billigere i drift

Andre typer mælkeanlæg kan håndtere både mælk og fodermælk/smooth og evt. vådfoder. Her kan tildeles blandinger, der matcher grisens behov, med lavere foderomkostninger som resultat.

Her bør der vælges en god blanding 1 med 100% protein fra mælk, da forbruget er lavt, og vi her kan tilgodese grisens behov. Blanding 1 gives typisk frem til ca. dag 12, hvorefter der skiftes til en noget billigere, stivelsesholdig fodermælk som f.eks. NutriMilk 2 Plus.

Tidlig introduktion til tørfoder

Allerede fra grisene er ca. 1 uge gammel, tildeles et fravænningsfoder i farestalden, også hvor der er etableret mælkeanlæg. Grise er af natur nysgerrige, og tildeling af foder flere gange dagligt vil øge foderoptagelsen. På den måde lærer grisene at æde, og samtidig stimuleres grisenes enzymproduktion, hvilket forbereder grisene på at blive fravænnet.

Valget af foder er vigtigt for en succesfuld fravænning, og her bør der vælges blandinger med velsmagende letfordøjelige proteiner fra flere proteinkilder samt rigtig varmebehandlet korn (en tur i pillepresseren er ikke det samme som rigtigt varmebehandlet korn). Vælg et godt foder, så får du succes også efter fravænning.

Ingen mælk den sidste uge før fravænning

Den sidste uge inden fravænning (ca. dag 21) lukkes der for mælken, og samtidig stiger grisenes foderoptag ret kraftigt. Så vær opmærksom på at tildele foder nok efter princippet “lidt men tit”. Det er ødelæggende for forbruget og økonomien i et mælkeanlæg, at lade store grise på 6-7 kg gå og drikke mælk. Det er unødvendigt og alt for dyrt.

Nutrimin er naturligvis behjælpelig med at sammensætte det rette mix af mælk, foder og koncentrater.

Giv os et kald for en snak om dine grise, eller book evt. et besøg.

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin