Effekt af et reduceret protein- og aminosyreniveau til de drægtige søer

Avlsfremgangen for vækst og fodereffektivitet er en udfordring for vores moderdyr. Søerne er blevet større og tungere med deraf følgende ben problemer og måske øget dødelighed.

Blæse og mel i munden

Det er dokumenteret, at en øget fodertildeling synkroniseret med en reduktion i protein- og aminosyreniveau giver mindre kødtilvækst og mere rygspæk. Mere rygspæk og mindre vækst vil være positivt for vores moderdyr. Det, som vi samtidigt kunne være nervøse for, er, om et lavere protein- og aminosyreniveau kan have en negativ effekt på f.eks. fødselsvægt. Kan vi blæse og have mel i munden samtidig?

Reduceret protein- og aminosyreniveau er positivt

Nedenstående grafer fra SEGES Gris (meddelelse 1295) viser, at et lavere protein- og aminosyreniveau fra dag 28 til 84 i drægtighedsperioden kun vil være en fordel. Et lavere protein- og aminosyreniveau vil give en so med lavere tilvækst og derved forhåbentlig en mere holdbar so. Den lavere vægt vil samtidig give et lavere foderforbrug til vedligehold. Et reduceret protein- og aminosyreniveau er således umiddelbart positivt for vores søer.

Antallet af totalfødte grise pr kuld.

Det har ingen negativ betydning på totalfødte pr kuld at tildele de drægtige søer færre aminosyrer (fra dag 28 til dag 84 af drægtighed).

Fødselsvægt

Nok noget overraskende har det lave lysin niveau ingen betydning for fødselsvægten. Her skal tilføjes at søerne flyttes til farrestald 5 dage før faring.

Soens tilvækst

Grafen viser, at et lavt indhold af lysin holder soens tilvækst nede. En mulig forklaring på, at høj aminosyre tildeling ligeledes giver lav tilvækst, kan skyldes, at soen er begrænset til 2,3 Feso pr. dag. Ved et højt indhold af fordøjeligt lysin pr. FEso er der således med stor sandsynlighed reelt tale om, at søerne mobiliserer rygspæk for samtidig at aflejre så meget muskelmasse som foderets lysinindhold muliggør  (tilvækst på ca 49 kg fra yver, foster og fostervand ikke medregnet).

Ændring af rygspæk.

Ved stigende lysin vil soen sætte mere kød og mindre rygspæk.

Vær opmærksom på at graferne kun viser 2. – 5. lægs kuld og kun fra 28-84 dage efter løbning og et råproteinniveau helt ned til 70. Vi ved ikke om 1. lægssøerne vil få nok protein til deres udvikling, hvis de bliver tildelt et foder med et meget lavt råprotein-niveau (kan det måske give mere rastløse dyr?).

Som nævnt er der også en løbe- og kontrolafdeling, vi skal forholde os til, som der omtales i Seges meddelelse nr 1295.
Læs den fulde udgave her: Meddelse 1295

Ring til os for at snakke om fodermulighederne for dine drægtige søer på 87500880


Ny medarbejdere i Salg/Rådgivning

Jens Korneliussen

Jens er 63 år gammel og bosat i Videbæk. Jens har de sidste 40 år arbejdet med foderrådgivning i landboforeningsregi senest hos Svinerådgivningen i Herning. Jens besidder enorm erfaring indenfor fodersammensætning, hvor specielt vådfoder er en af hans spidskompetencer.  Hos Nutrimin vil Jens blive en del af vores faglige svineteam og arbejde med både salg og rådgivning af vores kunder i ind og udland. Jens starter d. 15. januar og vil være at træffe på NutriFair d. 17.-18. januar.

Vi glæder os til at få Jens med på holdet, og vi håber I alle vil tage godt imod ham.

Udgivet d. 12. januar 2024 af

Thomas Lund Eriksen
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin