NutriFair: Forbedret Indtjening, Nye Produkter og Fokus på Kalvetarmsundhed

Tak til alle jer, som besøgte os på vores stand på NutriFair.

Forbedret indtjening

Vi havde to gode dage, hvor vi fik præsenteret nogle af de tiltag, vi allerede anvender i vores bestræbelse på at bidrage til kundernes indtjening. IntelliBond hører til i denne kategori.

Nye produkter

Vi præsenterede også produkter, som vi mener er interessante at se nærmere på, da de kan bidrage til en bedre og mere effektiv og miljøvenlig produktion. I den forbindelse søgte vi derfor kunder, som er interesserede i at afprøve effekten af vombeskyttet methionin. Vi ønsker at lave disse afprøvninger for at være sikre på, at resultaterne fra forsøgene også kan opnås, når produktet anvendes i stor skala i ”almindelige” besætninger. Resultaterne af afprøvningerne i stor skala er afgørende for, om vi beslutter at anbefale et produkt generelt, fordi vi vil være sikre på at vores anbefalinger bidrager positivt til kundernes indtjening. Hvis du er interesseret i at anvende vombeskyttet methionin, må du meget gerne kontakte os, så vi kan aftale forløbet omkring en eventuel afprøvning.

Gammel kending – stadig effektiv.

Æggepulver fra vaccinerede høns anvendes til unge dyr for at stimulere tarmens sundhed og immunitet. AgroVit StrongCalf er et af de produkter baseret på æggepulver, som findes på markedet i dag. I nogle besætninger indgår AgroVit StrongCalf, som en fast del af fodringen af kalvene fra første tildeling af råmælk til kalvene er 10 dage gamle.

Hvorfor gøre noget ekstra for de nyfødte kalve?

Cirka 25% af kalvene i besætninger med malkekøer får udfordringer med deres fordøjelsessystem i de første par uger af deres liv, og omkring 50% af kalvedødeligheden er relateret til dette. Selv om kalvene overlever, er det nødvendigt med megen efterfølgende opmærksomhed for at sikre, at de får størst muligt potentiale som malkekøer. Tarmens sundhed kan i høj grad forebygges med et godt forebyggelsesprogram.

Forebyggelsesprogram

Der er intet, som har så stor betydning for den nyfødte kalvs start på livet som optimal hygiejne og godt management omkring tildeling af råmælk. Kalven skal mindst have 4 liter (stor race) råmælk af god kvalitet umiddelbart efter fødslen. Det er det vigtigste måltid i hele kalvens levetid. Hvis man ønsker yderligere styrkelse af kalvens tarmsundhed og immunitet, er AgroVit StrongCalf et godt supplement, som er nemt at tildele, fordi det kan tilsættes råmælken inden en eventuel nedfrysning, så råmælken bare skal opvarmes for at være klar efter nedfrysning. Når kalvene fodres med skål, kan man tildele AgroVit i skålen sammen med mælken.

AgroVit StrongCalf

AgroVit StrongCalf indeholder proteiner (antistoffer) som danner en belægning på tarmvæggen, hvilket stimulerer tarmens sundhed og immunitet.

For en snak om vores produkter eller løsninger til din besættelse, ring til kvægteamet på 87500880

Udgivet d. 19. januar 2024 af

Lars Frøkjær
Lars Frøkjær
Salgskonsulent, kvæg