Sådan øger du soens mælkeydelse

For at soen kan yde tilstrækkeligt, er det vigtigt at management er i top!

Sørg for at tjekke vandventilerne! Soen producerer nemlig i alt 230-240 kg mælk i løbet af en 4 ugers diegivningsperiode og drikker, i den forbindelse, 35-50 liter vand om dagen! Vi anbefaler, at alle ventiler skal kunne give 4 liter vand i minuttet.

Foderoptagelsen og mælkeydelsen påvirkes negativt ved mangel på væske.

Fordel energioptaget jævnt over døgnet! Soens mælkeydelse bliver højere og faringen lettere, når der fodres minimum 3 gange i døgnet – gerne 4!

Yverstimulering er alfa og omega! En rask so yder mere mælk end en syg so. Sørg derfor for, at soen hurtigt kommer i behandling. Er soen i antibiotikabehandling, kan du ved kuldudjævning tildele soen de størst mulige grise, for at øge yverstimuleringen.

Gå ikke ned på grise! Sørg for, at soen har tilstrækkelig med grise. Jo flere grise, jo højere mælkeydelse.

Giv grisene plads! Eftermassage øger mælkeproduktionen. Stil derfor boksen på skrå i stien, således, at grisene uhindret kan die på begge sider af soen.

Flyt så lidt som muligt! Hver gang der byttes grise, opstår der uro og kamp om patterne. Dette medfører flere afbrudte diegivninger og dermed manglende eftermassage af yveret.

Bedøm dine søer! Søer med blinde og ødelagte patter, yversvamp og ødemer har lavere mælkeydelse. Disse bør slagtes ved fravænning.

Har du spørgsmål, så giv os et kald 😊

Cecilie Willumsen Boel
Produktkonsulent