Hver eneste gris tæller

Den gode start på livet

Lige nu er der ekstra god økonomi i ”den gode start på livet” for vores smågrise. ”Den gode start på livet” skaber, med den nuværende notering, en merværdi, som ikke tidligere er set i dansk svineproduktion.

Meget kontant direkte på bundlinjen

En solid høj notering kombineret med lave renter og billigt foder betyder, at der lige nu er ekstra god indtjening ved at fastholde en høj effektivitet. Lav dødelighed og høj tilvækst aflæses lige nu meget kontant direkte på bundlinjen.

Fokus på startfoderets kvaliteter

For tiden bliver fokus omkring startfoderet derfor mere rettet mod startfoderets kvaliteter end mod startfoderets pris. Giver det god mening? Lad os se på regnestykket.

Blandinger tilpasset de mindste grise

Når vi er på omkostningsjagt, vælger vi ofte at fodre smågrisene i farestalden med et forholdsvis skrabet startfoder. Ofte er dette foder optimeret til større grise, der vejer 6 kg eller derover. Herved sparer vi typisk et par kroner pr. kg tildelt foder i forhold til de bedre blandinger, der er tilpasset de mindste grise.

Kiloregulering på knap 21 kroner for 7-kilogrisen

Den samlede fodertildeling til smågrisene i farestien varierer fra besætning til besætning. Men ved en 4-ugers fravænning vil mængden af foder tildelt i alt i farestien ofte ligge mellem 400 gram og 600 gram pr gris. Med en kiloregulering på 20,85 kroner for en 7-kilogris (skrivende stund), vil en øget fravænningsvægt på blot 50 gram pr. gris have dækket ovennævnte merpris på 2 kroner på startfoderet ind.

Forståeligt at mange vælger at investere en smule ekstra i startfoderet

Når de mindste grise kan rykkes betragteligt mere end 50 gram på fravænningsvægten ved at blive tildelt en ideel mælkeblanding, og vil samtidig har fået en stærkere gris, og grisene i kuldet er blevet mere ens, så er det forståeligt, at mange vælger at investere en smule ekstra i fravænningsfoderet.

Nutrimins startblandinger

I startfoder udgør korndelen typisk 50-70 %. Derfor bruger Nutrimin udelukkende hydrotermisk (forklistret og varmebehandlet) behandlet korn, der øger fordøjeligheden af kulhydrater og stivelse til de små grise, hvor fordøjelsessystemet endnu ikke er fuldt udviklet. Mælken i foderet bibringer et højt laktoseindhold og sikrer dermed den rigtige energitildeling til grisene. Proteindelen er baseret på koncentrater fra mælk, fisk, plasma, kartofler og forædlede sojaprodukter nøje sammensat efter de mindste grises behov.

Nutri-Novo virker i både maven og tarmsystemet

Nutrimins startblandinger er tilsat syre i form af vores egen Nutri-Novo med dokumenteret bred antimikrobiel effekt. Nutri-Novo virker omgående i både mave og tarm. Den store fordel heraf ses især ved fravænning, hvor smågrisene ændrer sammensætningen af fordøjelsesenzymer fra primært at kunne nedbryde mælk til overvejende at kunne nedbryde stivelse og vegetabilske proteiner. I denne overgangsfase vil der i såvel maven som i tarmene være ufordøjet foder, som alt andet lige vil være grobund for blandt andet de skadelige kolibakterier. Her sættes Nutri-Novo ind med det samme.

Ekstra vitaminer

Vitamin- og mineraldelen er i brede træk optimeret efter gældende normer. Dog er Nutrimins startblandinger optimeret med ekstra E-vitamin og ekstra A-vitamin i forhold til norm for at styrke grisenes immunforsvar. Indholdet af K-vitamin er ligeledes øget i forhold til norm.

Nutrimins Complete serie er fast sammensat og ens ved hver levering.

Vil du investere i ekstra indtjening, så ring til Nutrimin og lad os tage en snak om, hvordan vi kan optimere fodringen og økonomien hos dine smågrise.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin