Fasefodring af goldkøer

Fasefodring af goldkøer var igen et varmt emne på Kvægkongressen 2020.

Goldkoholdet skal kunne inddeles i 2 grupper for at lykkes med fasefodring: et FarOff og CloseUp hold. Dertil er det et krav, at man kan blande små foderrationer med tilstrækkelig sikkerhed.

Der er i dag mange gode erfaringer med fasefodring. Det er en forudsætning, at CloseUp rationen bliver forsuret med Magnesiumklorid. Urin pH skal være under 6,5 og skal løbende tjekkes med strips.

Fasefodring forudsætter en FarOff ration baseret på græsensilage og halm. Det kan være en fodring på kvierationen, men i praksis anbefales en kvieration fortyndet med ekstra halm, således at foderstyrken bliver tilstrækkelig lav.

CloseUp rationen er afstemt med et højt energiindhold og overvejende majs og kraftfoder/rapskager.

Mineralerne afstemmes med en mineralblanding bestående af salt, mikromineraler og vitaminer. Dertil, tilsættes magnesium, i form af Magnesiumklorid Hexhydrat.

En succesfuld goldko med fasefodring skal skabe en ko, som kælver uden mælkefeber og en problemfri efterbyrd. FarOff rationen baseret på græsensilage sikrer den nykælvede ko imod ketose i start laktation, og dermed er grundlaget for at høj topydelse også sikret.

Nutrimin leverer mineralerne, uanset om der fodres med den afprøvede og kendte planfodring på et lavt energiindhold, eller om der prøves til med fasefodring. En planfodring vil kunne afstemmes med NutriMix Gold Low CAB, mens en fasefodring kan afstemmes med en traditionel kviemineral i FarOff perioden, og CloseUp med en ny NutriMix Gold Ammon, sammen med MagnesiumKlorid Hexhydrat.

Ring og hør nærmere om, hvordan fasefodring kan praktiseres på din bedrift, eller kom og mød os på

AgroNord onsdag den 4. februar, stand 312.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg