Sluk bakterie-ildebranden med Fysal

Foderkvalitet er afgørende for dyrenes sundhed, og når det kommer til grisefoder, er mikrobiologisk renhed lige så vigtig som de ernæringsmæssige komponenter. Desværre har årets våde og besværlige høst skabt et uventet problem for landmændene, især dem, der hjemmeblander grisefoder, i form af en markant stigning i enterobakterier.

Tabel med grænseværdier for enterobakterier

Kværnens påvirkning

Enterobakterier er blevet mere udbredte i kornet på grund af det ugunstige vejr. Landmænd, der selv kværner korn til foder, skal være opmærksomme på den betydelige stigning i enterobakterier efter kværneprocessen. Før møllen har vi for eksempel gennemsnitlig målt 260.000 cfu/g i byg, en værdi, der efter rensning falder til 216.000 cfu/g. Efter møllen stiger niveauet dog dramatisk til 1.080.000 cfu/g.
Med grænseværdier for enterobakterier i tørre råvarer og færdigfoder på over 5.000 cfu/g bliver foderet af markant lavere kvalitet, hvis der ikke træffes foranstaltninger.

Results:
t=0 pH Entero’s (cfu/g) log
1  Byg før rens 7,4 260.000 5,4
2  Byg efter rens 7,3 216.000 5,3
3  Byg efter rens og mølle 6,8 1.080.000 6,0
4  Byg før rens og mølle 6,8 1.100.000 6,0
5  Afrens 6,7 15.600.000 7,2
6  Støv fra mølle 6,6 1.520.000 6,2
7  Støv i silo 7,3 2.560.000 6,4

Denne bakterielle udvikling stopper ikke efter kværneprocessen. Selv efter blot et par dages lagring i foderet sker der yderligere vækst af bakterier, hvilket forværrer situationen.

Smågrise ved fravænning

Høje niveauer af enterobakterier kan have alvorlige konsekvenser for grisenes sundhed, især smågrisene ved fravænning. Disse smågrise er særligt sårbare over for enterobakterier, da deres produktion af naturlige mavesyrer kun er udviklet til omkring 30% ved uge 4. Det betyder, at de er mere modtagelige over for dårlig kvalitet af foder, indtil deres mavesyreproduktion modnes fuldt ud efter cirka 10 uger.

Truet sundhed

Enterobakterier producerer endotoksiner. Disse endotoksiner frigives under bakterievækst eller når bakterierne dræbes. Endotoksinerne har en negativ indvirkning på tarmvæggen og skader tarmene, hvilket kan føre til ukontrolleret passage af næringsstoffer og bakterier ind i blodbanen. Dette kan udløse alvorlige immunresponser og potentielt true dyrets sundhed.

Forebyggelse

Forebyggelse er afgørende i kampen mod disse bakterier. Varmebehandling anvendes i grovvarevirksomheder, men for hjemmeblandere er syrebehandling en effektiv løsning. Gram-negative bakterier som E.coli, Salmonella, Klebsiella og enterobakterier kan bekæmpes med syre, mens gram-positive bakterier kræver dyrere produkter til effektiv kontrol.

Nutrimin og Trouw’s løsning

Selko Fysal® har en langvarig virkning og reducerer risikoen for forurening samtidig med, at den beskytter foderets ernæringsmæssige værdi. Selko Fysal® er en nøje sammensat blanding af organiske syrer og salte, der effektivt reducerer enterobakterier som f.eks. Salmonella og E.coli i både råvarer og foderblandinger.

Tabel der viser resultater efter forsøg med Selko Fysal

Tabel 2 viser, at brugen af 8 kg/ton Selko Fysal® på foderet formindsker enterobakterierne markant på kun to dage fra 95.000 cfu/g til 7.000 cfu/g. Sammenlignet hermed ville foderet uden Fysal have formeret sig til 100.000 cfu/g på tredjedagen, mens foderet med Selko Fysal® ville ligge på kun 100 cfu/g, hvilket markerer en betydelig forbedring i foderkvaliteten.

Slå på tråden for at høre mere om Selko Fysal® kan hjælpe dit foder eller for at høre en af vores andre løsninger.

Udgivet d. 17. november 2023 af

Fotografen er på vej
Palle Hemmingsen
Special konsulent, svin