UHA – Nu går det pludselig stærkt

– høsten 2023 er forsat noget levende at have med at gøre

Et usædvanligt høstår 2023

De seneste uger har vi her hos Nutrimin fået flere tilbagemeldinger vedrørende kornsiloer og lagre, der ikke er gået i dvale på sædvanlig vis. Dette skyldes formentlig flere uheldige forhold, som trækker i den samme forkerte retning:

  • For det første blev der høstet meget gengroet korn med mange grønne kerner.
  • For det andet blev der mellem byger høstet meget temmelig vådt korn.
  • For det tredje har det været besværligt at belufte siloer og lagre. Luftfugtigheden har været tæt på 100% hele efteråret (vådeste oktober siden første målinger i 1874).

Desværre kan der nok nævnes en del flere parametre, som trækker i den forkerte retning, og beklageligvis færre ting, som trækker i den lagerfaste retning.

Noget værre skidt

Uanset hvor umage vi har gjort os for at drage omsorg for årets høst, så er der således, i et vejrmæssigt udfordret høstår som 2023, åbenbart en risiko for lagerskader. Vi hører om:

  • lommer i siloer, hvor kornet er groet sammen,
  • hele planlagre, hvor det ikke er muligt at holde temperaturen nede (nødvendigt forsat at blæse med varm luft)
  • Korn der på trods af udseende lugter muggent
  • Grise der reagerer med lavere tilvækst, ringere foderudnyttelse, diarré og reproduktionsproblemer

Uanset hvad vi oplever i siloer og lagre (syn, lugt, smag, målinger), så ved vi, at sunde råvarer til vores foder er den nok væsentligste del af grundlaget for tilfredsstillende produktionsresultater. Og vi ved desværre også, at vi ikke nødvendigvis ser alt. Vi ved til gengæld, at alle dyr vil være udfordret af en eventuelt ikke lødig råvare. Dette uanset om vi lige kan registrere det eller ej. Noget værre skidt.

Begrænse eller måske helt afværge eventuelle skader

Der er i år således ekstra god grund til løbende og oftere end normalt, at tjekke siloer og lagre. I mange tilfælde kan en omrøring, varm luft, beluftning med kold luft eller en eventuel tilsætning af et konserveringsmiddel (f.eks. et Selko produkt) være med til at begrænse eller måske helt afværge eventuelle skader.

Når skaden er sket

I partier hvor skaden er sket, vil det i mange tilfælde være det mest fornuftige at afsætte det beskadigede korn til f.eks. biogas. I den sammenhæng kan Nutrimin organisere toksinanalyser på eget laboratorie. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at en erstatningsvare, som indkøbes efterfølgende ikke nødvendigvis, på trods af at varen virker sund, behøver at være 100% toksinfri. Mange svineproducenter har således i år taget konsekvensen, og konsekvent tilsat deres færdige foder toksinbindere (better safe than sorry). Dette uanset om kornet er indkøbt eller kommer fra egne marker.

Slå på tråden til en af vores specialister, i fald der skulle være behov for sparring

Udgivet d. 10. november 2023 af

Anders Hedegaard
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin