Spar på foderomkostningen, mens du holder fast i effektiviteten!

Den aktuelle krise på eksportmarkedet for smågrise får naturligt mange til at rette fokus mod foderomkostningerne. Men hvordan fastholder man en høj effektivitet, samtidig med man sparer nogle penge?

Det er ikke noget nyt, at de danske søer får mange levendefødte grise, og efter en periode med høje afregningspriser er der forventeligt også mange faringer. Det sætter pres på farestalden, ofte med en større spredning og lavere fravænningsvægt til følge.

Nøglen til at fastholde effektiviteten og samtidigt spare på foderomkostningerne ligger i ikke at fodre den største halvdel af grisene med foder, der tilgodeser de mindste.

På et ny-fravænnet ugehold med en spredning i vægten på de enkelte grise fra 3,5 kg til 7,5 kg vil der være spredning i behov. Lav derfor et koncentrat-baseret startfoder, der passer til dine råvarer, og samtidig matcher gennemsnittet af de største to tredjedele af grisene. Den mindste tredjedel af grisene har typisk yderligere behov for noget mere laktose, syre og letfordøjelige råvarer.

Nutrimin Weaners Pack og Nutrimin Power Pack er tillægsprodukter, der tilfører startfoderet noget ekstra, og løser opgaven med de små grise. Såvel Weaners Pack som Power Pack tilsættes fravænningsblandingen med 10% og byttes ud med hvede.

Tryk her for at læse mere om Weaners Pack og Power Pack:

.

Ofte fodres grisene for lang tid på startfoderet, da man tilgodeser de 10-15% grise, der er for små. Da vi med Weaners Pack eller Power Pack har taget særlig hånd om de små grise, kan vi nu lave en tidligere introduktion af sojaskrå til størstedelen af grisene. Her er der mange penge at hente.

Har du teknikken til at håndtere en blanding ”halvanden”, altså et miks af blanding 1: 6-9 kg koncentratblandingen og blanding 2: 9-15 kg blandingen, er det vejen at gå.

Alternativt kan et lidt bedre råvarevalg i 9-15 kg blandingen (f.eks. lidt fiskemel) sikre en tidligere overgang fra den dyrere koncentratblanding til en blanding med en del mere sojaskrå.

Vil du vide mere om koncentrater, proteiner og Weaners Pack eller Power Pack, så tøv ikke med at ringe.

God jul og godt nytår!

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin