Fællesbesøg med dyrlæge er win-win

Som leverandør af mineraler har vi mange besætningsbesøg, og vi ser mange grise. Vi har det godt med at se og fornemme, hvordan det går ude i de besætninger, vi sidder og optimerer foder til. Det bliver vores optimeringer stærkere af. I en del tilfælde bliver disse ture rundt i produktionerne gjort til fællesbesøg med dyrlægen, hvor fokus bliver foder og foderstrategi. Her oplever vi igen og igen, at 2+2 kan give 5. Sammen med dem, der har ansvaret i de forskellige afsnit, finder vi de gode løsninger.

Som foderstoffolk vil vi jo gerne tro på, at vi kan redde verden. Helst ved at skrue lidt op eller lidt ned for et eller andet i jeres foder. Fakta er dog, at 9 ud af 10 produktioner ”spiller”, hvad angår foder, så længe vi blot følger Nutrimins standardskabeloner. Samtidig ved vi jo godt, at det er grisene, systemet, det daglige management og folkene omkring dyrene, der sikrer den systematik, de rutiner og det flow, der i sidste ende afgør succes eller fiasko.

Jeres dyrlæger, som I jo ser med jævne mellemrum, har det nok lidt lige som os foderstoffolk. De vil også gerne tro på, at de kan redde verden. De har måske lidt mere at have det i. Der er lidt flere knapper at skrue på, når de skal have styr på sundhed og sundhedsstatus (bio-security internt og eksternt, hygiejne, smittetryk og smitteveje, vaccinations- og behandlingsstrategier etc.).

Når det så er sagt, så er det heller ikke anderledes, end at det er mindste fællesnævner i produktionen, der sætter barren for, hvor højt vi kan tillade os at stræbe. 40 grise pr. årsso eller 1200 gram daglig tilvækst ved slagtesvinene er ikke opnåeligt for alle. Men ved fælles hjælp kan vi nå langt.

Som eksempel kan det måske godt give mening at vaccinere for hele paletten inklusiv Circovirus og lawsonia, måske for 15-20 kr. pr gris. Men kun hvis vi samtidig justerer foderet ind efter en højere tilvækst og bedre fodereffektivitet. Modsat så er der ingen grund til at træde på speederen med foderet, hvis grise af sundhedsmæssige årsager ikke har potentialet.

Summa-summarum er fællesbesøget, hvor din dyrlæge og vi, som din mineralleverandør, sammen gennemfører en besætningsgennemgang, en mulighed for at plukke lavthængende frugter og finde gode løsninger.

Slå på tråden og lav aftale om et fællesbesøg.

Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk