Omhyggelig håndtering af mineralerne til dine grise

Mineraldelen af et svinefoder er en lille, dyr og vigtig del – håndter det som sådan!

Mineraler til svin består typisk af syntetiske aminosyrer, makro- og mikromineraler, hele striben af fedt- og vandopløselige vitaminer samt diverse tilsætningsstoffer, såsom enzymer, syrer og probiotikum. Herudover kan der i smågrisemineraler være tilsat større eller mindre mængder af f.eks. fiskemel, blodplasma, sojakoncentrat og mælkepulver. Procentandelen af disse andre råvarer afgør, om blandingen skal betragtes som et koncentrat eller en mineralblanding. Lige bortset fra salt og kridt er alle råvarerne dyre råvarer, som skal håndteres som sådan.

Mikro- og makronæringsstoffer

Indholdet af de forskellige næringsstoffer fremgår af blanderecepten. De er opdelt i grupper, hvor indholdet af aminosyrer og makromineraler vil fremgå i gram, mens vitaminer, mikromineraler og indholdet af diverse tilsætningsstoffer typisk vil være angivet i milligram.

Undgå fugt

For såvel makronæringsstofferne som mikronæringsstofferne gælder, at det især er fugt (kondens) omkring opbevaring og håndtering, som er uheldig for mineralets holdbarhed. Samtidig vil fugt (kondens) få mineraler til at hænge og klumpe. Det er derfor afgørende vigtigt at minimere kontakten imellem fugtig luft (kondens) og mineralerne. Mineraler skal helst opbevares som kartofler – tørt, lave temperaturer og mørkt.

Især vitaminerne henfalder

Det er specielt fugt og luft, der gør, at vitaminerne henfalder. Især K-vitaminerne er flygtige. Vi kan give vitaminerne længere holdbarhed ved at tilsætte antioxidant. Men tjek altid holdbarheden og brug de ældste mineraler først.

Siloer og påslag

Ved løsvaresiloer kan man undgå mange problemer ved at have et todelt skod i bunden. Derved kan der skiftes imellem hvilken side af siloen, der skal have restmængden. Alternativt er det bedst, at siloen køres tom inden næste levering. Samtidig kan der undgås mange stop ved påslag, hvis der rengøres indvendigt jævnligt. Det er også  smart, at der er lukket i toppen. Enten rundt omkring bigbags eller med et låg oven på påslaget.

Bestillingsmængde og holdbarhed

Nutrimin producerer helst kun i hele batch af koncentrater og mineraler. Dette er typisk henholdsvis 1500 kilo og 2 ton. Hermed sikres, at homogenitet og blandesikkerhed er optimal. Men det betyder også, at der er et krav til kunden om, at der bestilles i hele batch. Holdbarheden på mineraler er normalt 3 måneder. Har man bestilt en langsom omsættelig vare, kan der med fordel bestilles i enten småsække eller mini bigbags.

 Vægtfylde 

Hos Nutrimin tages der løbende prøver af alle vores råvarer. Vi måler og vurderer blandt andet på vægtfylde, fugtighed, syn, lugt og hvor findelt varen er. Man kan sammenligne det med, når landmanden vurderer melkvaliteten fra sin mølle. Det betyder samtidig, at varen godt kan variere lidt i vægtfylde fra levering til levering.

Ring gerne, hvis I vil have mere at vide om håndtering og bestilling af jeres mineraler.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk