Vådfodersuppe i en kold tid

Når vi taler om vådfoder, er det typisk tabet af de frie aminosyrer, fejlgæring grundet forurening eller helt overordnet opretholdelse af ”den sunde vådfodersuppe”, samtalen med kunderne handler om.

Men hvad sker der egentlig i vådfodertanken, når temperaturen her i vinterperioden er lav? 

Suppen: Undgå skadelige bakterier og tab af frie aminosyrer

Fermenteringsprocessens hastighed falder i takt med lavere temperatur, og dannelsen af mælkesyre reduceres. Ved etablering af nyt foder sænkes pH langsommere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret, hvilket muliggør en øget vækst af skadelige bakterier, som f.eks. E. coli og salmonella i vådfoderet. Vi kan opleve, at vådfoderet fermenterer i en uheldig retning med f.eks. pludselig tarmblødning og endetarmsudfald eller blot uforklarlige dødsfald til følge.

Ser vi derimod på tabet af de frie aminosyrer lysin, methionin og treonin, er status mere positiv, da specielt lysin, der er den mest flygtige, i langt højere udstrækning forbliver i foderet, når fermenteringen er lav. Samme tendens ses med methionin og treonin. Holdes fermenteringen i ro, opnås stort set fuld plade i spillet om aminosyrerne.

 Forberedelsen: 0,2 % myresyre i vådfoder hæmmer de skadelige bakterier

Tilsætning af syre til den koldere vådfodersuppe i vinterhalvåret er derfor ikke nødvendig for at hindre flugten af aminosyrer. I det mindste ikke på samme niveau, som det ses om sommeren. Alligevel er det en fordel at tilsætte syren, da sænkning af pH således sker hurtigt, og betingelserne for opformering af E. coli og salmonella minimeres. Vigtigst er det at kende sin suppe og specielt at følge pH i suppen. Her er anbefalingen en pH mellem 4,5 og 5. Ved en pH-værdi over 5 i vådfoderet er der risiko for vækst af skadelige bakterier som coliforme bakterier og salmonella. 0,2 % myresyre tilsat vådfoderet hæmmer de skadelige bakterier men ikke mælkesyrebakterierne.

Tryk her for at læse om “God hygiejne i vådfoder”: 

Opskriften: Rengøringsrutiner og måling af pH

Gode sunde råvarer er altid et godt udgangspunkt for et godt vådfoder. Dette sammen med tilsat syre og gennemtænkte rengøringsrutiner mindsker risikoen for fejlfermenteringer. Så husk at måle pH i suppen. Allerhelst rutinemæssigt hver uge. Så fanger vi fejlfermenteringer, før det bliver et problem. Med syre tilsat vådfodersuppen er det muligt både at konservere foderet og forhindre tab af aminosyrer. Vi hjælper grisene til et stabilt sundt mavetarm system og de aminosyrer, de er tiltænkt.

Ring ind og del din erfaring med os, så kan vi sammen finde netop det krydderi, der giver mening i din produktion.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin