Beskyttet Rumipro Urea i gårdmineral

Nutrimin kan nu tilbyde RumiPro Urea som en andel af et gårdmineral. Dosering afstemmes i forhold til jeres aktuelle foderplan. Produktet kan bruges med op til 200 gram/ko, men vil normalt anvendes med 50-150 gram/ko. Du kan også fortsat købe det i 25 kg sække til at iblande i dit fuldfodermix. Men på sigt ventes det, at almindelig foderurea udfases, sådan at det kun kan købes i BigBags i en 80/20 blanding med foderkridt af hensyn til HACCP.

Der er i øjeblikket en del debat om foderurea, ikke mindst set i lyset af stigende priser på indkøbt protein. RumiPro urea er beskyttet coatet urea, som langsomt frigøres i vommen. Derfor er ammoniakforbindelser fra beskyttet urea konstant tilgængelige og synkroniseret med de bakterier i vommen, som fordøjer cellulosen. Almindelig foderurea omdannes straks til ammoniak i vommen, og den del, som mikroorganismerne ikke udnytter, vil blive optaget i blodet og medføre et forhøjet ureatal i mælken, og resten udskilles i leveren. Den proces er belastende og energikrævende for koen og dermed ikke hensigtsmæssig.

Rumopro urea er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev og følges tæt i de besætninger, der er startet op. Der er fortsat fine tilbagemeldinger på effekten, sådan at der kan vises en besparelse på indkøbt protein og ikke mindst en styrkelse af grovfoderandelen i foderrationen.

I forhold til den almindelige foderurea, som delvis udskilles, og dermed ikke kommer mikroorganismerne til gode, så kan beskyttet urea doseres med en mindre mængde, da den bliver bedre udnyttet.

Beskyttet Rumipro urea kan anbefales både til malkekøer, opdræt og kødkvæg.

Ring og hør nærmere om, hvordan beskyttet Rumipro urea kan anvendes på din bedrift.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg