Hold foden på speederen!

Historisk højt bytteforhold

I juni 2020 offentliggjorde SEGES nye prisaktuelle normanbefalinger til slagtesvin, hvilket rigtig mange af vores kunder benyttede sig af. Dette var i tråd med, at bytteforholdet mellem kødprisen og prisen på foder var historisk højt! Her hoppede mange et trin op i normen for protein og aminosyrer for hermed at opnå bl.a. forbedret foderudnyttelse og tilvækst.

I dag ser situationen noget anderledes ud…

Prisen på korn, sojaskrå og aminosyrer er steget markant, og samtidig er kødprisen ikke at prale af længere.

Derfor har vi undersøgt, hvorvidt det kan svare sig at lette foden fra speederen og gå tilbage til standard.

Såvel som vi kunne opnå bedre produktivitet ved højere protein- og aminosyreniveau, kan vi naturligvis ligeså opleve en nedgang i produktiviteten ved at reducere i proteinet og aminosyrerne.

Prisen pr. foderenhed falder med råprotein- og aminosyreniveauet

Ved at hoppe et trin ned i normer fra 8,0 til 7,7 g ford. lysin med tilsvarende reduktion i fordøjelig råprotein og øvrige aminosyrer, samt en pris på sojaskrå på 354 kr., hvede 150 kr. og byg 143 kr. (kilde: Agrocom.dk) kan vi spare knap 3 kr./100 Fesv.

Nedgang i produktivitet koster knap 3,50 kr. i dækningsbidraget pr. slagtesvin

Ifølge ”Håndbog i svinehold” vil 5 % reduktion af aminosyrer medføre, at kødprocenten falder med 0,3 %, og foderforbruget pr. kg tilvækst vil stige med 0,05 Fesv. Ved beregning af DB pr. produceret slagtesvin (VSP’s DB-beregner) vil dette trin ned i normer, med en deraf ringere fodereffektivitet og kødprocent til følge, på trods af en lavere pris pr foderenhed, koste knap 3,50 kr. i dækningsbidraget pr. produceret slagtesvin.

Derfor er vores råd til jer – Hold foden på speederen!

Vær opmærksom på, at udviklingen på råvaremarkedet går rigtig stærkt lige nu, derfor skal beregningen ses som et øjebliksbillede!

Cecilie Willumsen Boel
Produktkonsulent