Spidsen af en jetjager – pas godt på dit korn

Manglende tilsyn af kornlagre kan hurtigt komme til at koste spidsen af en jetjager.

Direkte på bundlinjen

Vores korn repræsenterer store værdier på flere måder. Mugner vores korn, mister det som minimum sin handelsværdi. Men står vi selv og skal bruge kornet til vores grise, kan uheldig lagring hurtigt blive en endnu dyrere affære. Vigende produktivitet, forøget dødelighed eller ekstra omkostninger til tilsætning af toksinbinder til vort foder kan aflæses direkte på bundlinjen.

Hold øje med temperaturen og noter

Regelmæssigt tilsyn af kornlagre vil sige tilsyn mindst et par gange i måneden. Vi skal sikre vores korn ikke falder i værdi. Vi fører tilsyn ved at føre en simpel logbog over kornets temperatur. Vi måler temperaturen flere steder i beholdningen og noterer det ned.

14% vand og 7 grader celsius er gode mål

Mindre kan gøre det (se figur), men som tommelfingerregel er korn lagerfast, når det er nedtørret til 14% vand, maksimalt 15% vand og efterfølgende holdt kølet ned. Maksimum 7°C er et godt mål.

Kilde: Jens Johnsen Høj, Agrotech

Hvis temperaturen i kornet f.eks. er 11 grader varmt, skal kornet tørres ned til 14-15 % vand for at være lagerfast.

Kvalitetsansvarlig, produktchef og indkøbschef

Ordentlige råvarer er hele grundlaget for det kvalitetsfoder, som igen er fundamentet for en optimal svineproduktion. Som hjemmeblander er det dit eget ansvar at sikre, at dine råvarer er af en ordentlig kvalitet. Du er din egen kvalitetsansvarlig, produktchef og indkøbschef.

Slå på tråden og lad os få en snak om råvarer og foderkvalitet.

Anders H
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk