Stigende efterspørgsel på kvalitets-startfoder fra Nutrimin – også til zinkfri produktion

Hos Nutrimin oplever vi en stigende efterspørgsel på vores kvalitets-startfoder. Det er vores indtryk, at såvel nye som gamle kunders smågrise kvitterer for Nutrimins fokus på kvaliteten og valget af råvarer.

Hvordan vurderer du et startfoder? Hvad er dit primære fokus?

  • Er det vægten ved fravænning eller mere ensartetheden ved fravænning, der fylder?
  • Vurderer du primært foderet på sundhed og trivsel (medicinforbrug og dødelighed), eller er det ædelyst og fodereffektivt, som er det altafgørende?
  • Vurderer du primært ud fra råvaresammensætning, eller er det prisen pr. foderenhed, der suverænt afgør dit valg?

Fakta er, at alle ovenstående parametre har afgørende betydning for din bundlinje, og at det hele skal tages med i dit valg af startfoder. Hvor meget og hvor lidt hvert enkelt parameter skal vægte, afhænger af dit samlede produktionssystem, herunder især staldfaciliteter, sundhedsstatus og pasningsniveau.

Ring til mig og lad Nutrimin komme med forslag til sammensætningen af startfoderet til dine smågrise.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin