Store tab i sobesætning, sandsynligvis pga. toxiner i halm

Efter den våde vækstsæson og høst i 2017 har der vist sig, at være toxiner i kornet rigtig mange steder. Og vi har nu også set et tilfælde af højt toxinniveau i halm, som – sandsynligvis – er årsag til store tab i et sohold på 600 søer på Kalundborgegnen.

Effektiviteten har været rigtig fornuftig i besætningen, men man oplevede tilbage i oktober måned, at man pludselig gik fra 13% til 25% døde i farestalden. Tæt på 100% af kuldene havde løs mave indenfor de første 3 levedøgn, og rigtig mange af kuldene var nærmest født med løs mave; de virkede svage og underernærede ved fødsel.

Usædvanligt analysesvar på indsendte grise

Der blev lavet mange tiltag i besætningen for at komme problemet til livs, bl.a. tilsætning af toxinbinder til foderet, gødningsimmunisering, optimering af pasning og fodring, men det havde ikke den ønskede effekt. Der blev sendt grise ind til analyse for at finde årsagen til problemet, men der kom ikke et specifikt brugbart svar tilbage, så der kunne sættes en behandling i gang i besætningen. Det eneste, der blev fundet på grisene, var, at de var født med en virusinfektion på lungerne, hvilket er meget usædvanligt. Da det er en virus, kan der ikke iværksættes en effektiv behandling. Man søgte i stedet videre efter forhold, der kunne være med til at udløse virussen, så der kunne laves en forebyggende indsats.

Tør velbjærget halm var ikke under mistanke

Søerne går i dybstrøelse, så der anvendes rigtig meget halm (vinterbyghalm) i besætningen. På trods af den våde høst er halmen af en meget fin kvalitet. Mistanken var derfor i første omgang ikke rettet mod halmen. Der blev udtaget prøver, som blev sendt til analyse. Svaret viste massiv forekomst af toxiner, og det var toxiner, som normalt kategoriseres som lagerskader, hvilket umiddelbart ikke harmonerer med den gode halmkvalitet. Ifølge dyrlæge Ken Pedersen, Øvet, så har man her med biologi at gøre, og dermed kan man ikke umiddelbart konkludere på oprindelsen af toxinet ud fra analysesvaret.

Barley

Klik på billedet for at forstørre

Ikke nogen nem løsning, men det går den rigtige vej

Konklusionen på forløbet indtil nu er, at toxinerne i halmen har svækket søernes immunforsvar så meget, at det har åbnet op for en virusinfektion hos de ufødte grise. Det betyder, at de har været svækket ved fødsel, og en af følgerne har været løs mave i de første levedøgn.

Der findes ikke nogen nem løsning på dette, da der anvendes meget halm i besætningen. Der findes heller ikke rigtig noget alternativ, såsom spåner eller lignende, som økonomisk giver mening. Man kan ikke tilsætte toxinbinder, som man kan i foderet. Det er dog som om, at tingene er ved at løse sig, og effektiviteten er på vej tilbage på det normale niveau igen.

Der er, som nævnt, lavet mange tiltag, så det er svært at sige præcist, hvad der gør, at tingene er i bedring, men man peger bl.a. på følgende:

  • Man har valgt at fortsætte med at anvende eget halm i dybstrøelsen, men søerne får nu tildelt wraphø for at undgå, at de æder så meget af halmen.
  • De første hold, der farede med de massive udfordringer, er nu begyndt at komme til faring igen, og man oplever en vis immunisering hos søerne.
Ulrik Christensen
Salgskonsulent, svin