Kvægteamet informerer – Gode råd til at undgå toxiner i grovfoderet

Foråret nærmer sig, og derfor er der mange vigtige valg at træffe.

Vores observationer gennem vinteren har været, at der er rigtig meget giftigt grovfoder rundt på gårdene.
Det er en tendens i kraftig vækst, og derfor skal et af dine vigtige valg være sædskiftet med majs, bearbejdningen af jorden inden såning og hvad der skal ske herefter.

Svampesprøjtning kan være en afgørende behandling for at konstatere kvaliteten af dit grovfoder. Det kan være afgørende for, om du kommer til at købe dyr toxinbinder hele vinteren, eller om dine køer og kvier står med tarmblødninger og ødelagte indre organer.
Det er vigtigt, at nogen begynder at tale om Toxiner i Danmark, da både dyrevelfærden og mange penge står på spil!

Toxiner i din besætning kan let betyde:

  • 6-700 l mælk du mangler pr. ko pr. år
  • 1000 l mælk du mangler pr. kælvekvie
  • Større dødelighed blandt køer og kvier op med 5 %
  • Goldkøerne starter med dårlig råmælk og kommer skidt i gang
  • Høje celletal, men også større dyrlægeomkostninger
  • Behandling med Toxinbinder kan nemt koste 500 kr. pr. ko.

Det er også vigtigt at stille krav til din maskinstation, så produktet, der fodres med, er snittet korrekt. Der skal være forskel på snitlængden i forhold til tørstofprocenten i græs, og bliver kærnerne knækket ordentlig i majsen, er også meget vigtigt.

Vi ser ofte, at kvaliteten bliver bedre, hvis farten sættes en anelse ned. Den ekstra omkostning, du får ved at bruge 1 time mere på det arbejde, betyder ingenting, da kvaliteten bliver meget bedre.

Når alt dette er klaret, så skal stakken dækkes til. Det må ikke vente til næste dag, da det også vil gå ud over foderkvaliteten.

Husk, at det ekstra arbejde, der er forbundet med at lave ordentligt grovfoder, også giver mere arbejdsglæde i stalden resten af året samt større indtjening.

Erik Løvfeldt Jørgensen
Salgskonsulent, kvæg
Martin Olsen
Salgskonsulent, kvæg